Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framstående leverantör till bygg- och anläggningsbranschen bidrar till effektiv resurshantering

Två varselklädda medarbetare på Swerock

En av landets främsta leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen är Swerock AB. Det är en verksamhet som kännetecknas av lokal närvaro och kompletta helhetslösningar. I Swerocks erbjudande ingår allt från leverans av betong och grus till transporter och miljötjänster.

Swerock AB, som är ett dotterbolag till Peab, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Bolagets anläggningar är spridda över Norden och står för ett koncept som innefattar leveranser av betong, grus och bergmaterial, transporter och entreprenadmaskiner samt diverse miljötjänster, såsom återvinning, marksanering och vattenrening. Swerock satsar stort på utveckling, och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger man i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande.
Vi träffar Carl-Johan Mohlin på Swerock i Halmstad. Carl-Johan Mohlin är Regionchef för Swerock och Peab Asfalt inom Peabkoncernen Region Syd. Swerock etablerades i Halmstad för cirka fem år sedan.
– Vi etablerar oss på lång sikt i Halmstad och vill samverka på bästa sätt med kommunen och andra lokala entreprenörer. Halmstad har en positiv framtidssyn, det är en stad som vill växa och då kan vi växa med staden. Halmstad har också ett bra läge med hamnen, Kattegattgymnasiet och högskolan. Vi vill verka här under en längre tid och bygga upp en stark verksamhet, berättar Carl-Johan.

Återanvänder material för minskad miljöpåverkan
Swerock har totalt omkring 1000 anställda i Sverige, 200 bergtäkter, ett 40-tal betongfabriker och ett 20-tal recyclinganläggningar. De är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen.
– Till exempel levererar vi betong, grus och bergmaterial. Vi står också för transport och entreprenadmaskiner, säger Carl-Johan.
Företaget är marknadsledande inom återvinning främst inom bygg- och anläggningssektorn. Genom en produktifieringsprocess utvinner man nya hållbara produkter ur avfall som annars skulle gå till spillo och hamna på deponi, en resurseffektiv hantering som bidrar positivt till miljön och minskar kundernas miljöpåverkan.
– Här i Halmstad arbetar vi bland annat med recycling inom byggbranschen. Vårt miljötänkande är en grundbult. Vi återanvänder bland annat betongkross, schaktmassor och asfalt. Att återanvända byggmaterial är både kostnadseffektivt och bra för miljön, säger Carl-Johan.
Swerocks arbete bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle där miljöpåverkan minskas. Deras hantering av restmaterial blir också betydelsefull, då man är en stor aktör inom området.
– Vi har tagit fram ett nytt varumärke som heter ECO-Betong, en betong med mindre klimatpåverkan men lika goda egenskaper. Vi gör detta för att vi tar miljöfrågan på allvar, och vill arbeta för mer hållbara lösningar. Cement är en stor miljöbov när det kommer till koldioxid och ECO-Betong är ett sätt att göra det mer klimatsmart. Cementen ersätts med slagg från ståltillverkning, berättar Carl-Johan.

Samverkar lokalt och söker ny personal
Swerock transport- och maskintjänster erbjuder enkelhet och trygghet med moderna maskiner, och ombesörjer anläggningstransporter, industritransporter, maskintjänster och krantjänster. I södra Sverige utförs dessa under varumärket Cliffton, eller Swerock Transport och Maskin.
– Vi har exempelvis entreprenadmaskiner, för olika sorters uppdrag inom bygg och anläggningsbranschen. Vi tar också emot stål i hamnen och distribuerar till olika företag, och vi har anläggningsbilar som levererar bergmaterial och asfalt.
Swerock vill leverera helhetslösningar som gör projekten enklare, och Carl-Johan framhåller betydelsen av en stark lokal förankring.
– Det finns stora möjligheter i framtiden och där vill vi, som en del av Peab, vara med. Det lokala är vår styrka, och att hitta samverkan med kommunen och andra aktörer. Vi tror att vi kan tillföra mycket inom recycling och att vi kan hjälpa Peab att skapa bra förutsättningar att bygga från grunden. Vi söker alltid duktig personal! avslutar Carl-Johan Mohlin.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Peter Hägg

One thought on “Framstående leverantör till bygg- och anläggningsbranschen bidrar till effektiv resurshantering

  1. Hej!
    vi är ett företag som heter ” New comfort bygg AB”. vi jobbar med nyproduktion av hus, ombyggnation, råvind till bostad, renovering.
    Vi har mennad med jätte duktiga personal och vårt mål är att betjäna med bästa kvalitet och priset. Så tänkde jag, om ni är intresserad då kanske vi kunde samarbeta tillsammans.
    Tack!

    vänllig hälsning

Comments are closed.