Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ur askan in i framgångens vindar

2003 gick Tankman AB i konkurs. Tre entreprenörer såg dock stor potential i verksamheten och bildade Tankman Fordonsteknik AB ur det gamla företagets aska. Idag är Tankman ett mycket stabilt företag, som främst fokuserar på tanköverflyttningar och service av släpvagnar. Företaget har alltid uppdaterade behörigheter för att möta branschens allt hårdare krav.

Tankman bildades 1993, men gick dessvärre i konkurs 2003. Mikael Hallberg, Michael Nyblom och Bo Hägerström, som hade arbetat inom branschen länge, såg dock företagets potential att fylla ett behov på marknaden och köpte upp företaget, som då bytte namn till Tankman Fordonsteknik AB. En av de första utmaningarna man stod inför var att förstå varför det tidigare företagets hade misslyckats.
– Det fanns flera faktorer som bidrog till konkursen. De hade bland annat svårt att räkna på korrekta timmar och hade för låg timdebitering, förklarar Michael.

Med dessa lärdomar i bagaget började man bygga upp verksamheten på nytt. Till en början utgick man från Tankman AB:s gamla lokaler, som man hyrde från den tidigare ägaren. 2016 flyttade man till sina nuvarande lokaler, vilket markerade en ny era av tillväxt och stabilitet. Vid nystarten av företaget sysselsatte man sex medarbetare. Man har sedan dess växt och sysselsätter i dagsläget tio medarbetare.
– Vi ser inga problem, bara lösningar. Vi har fokuserat mycket på att bygga bra relationer till kunder och samarbetspartners. Det, tillsammans med att vi har varit flexibla, har nog varit nyckeln till framgång, säger Michael.

Tankman kan tankar
Tankman arbetar främst med lastbilar och påbyggnader, särskilt byggnationer för petroleum med avancerad styr- och reglerteknik. Man erbjuder både snabbfästen och permanenta fästen. Man arbetar mycket med både service och tanköverflyttningar.
– När en kund har en utsliten tankbil lyfter vi tanken och sätter den på ett nytt släp, förklarar Mikael.

Företagets kundkrets är huvudsakligen baserad i södra Sverige, men man har kunder från hela landet. De goda kundrelationerna och den höga graden av service man erbjuder har resulterat i ett mycket gott rykte; kunderna är lojala och reser långväga för att få sina fordon servade av Tankman.
– Detta beror även delvis på att vi har samarbeten med lokala besiktningsstationer, vilket ger en smidig helhetslösning för kunderna. Det krävs årlig tillsyn av tankbilarna. Då försöker vi få hit våra kunder och besikta deras fordon här, berättar Michael.

Hårdare krav
Branschens krav blir allt hårdare, vilket ställer högre krav på Tankman. Man ser dock detta som en möjlighet att stärka sitt förtroende gentemot kunderna, snarare än ett hinder.
– Vi har både ADR-behörighet och trafiktillstånd och har behörigheter inom YKB. Detta säkerställer att vi alltid möter de senaste säkerhetsstandarderna, säger Mikel.

Tankman erbjuder en omfattande service för att hålla sina kunders fordon säkra och effektiva på vägarna. Man tar sig an allt från små till stora jobb. Genom hårt arbete och en stark kundfokuserad strategi har man byggt upp ett företag som har etablerat sig som en betydande aktör inom branschen.

Intervju: Oliver Augustsson
Text: Andreas Ziegler