Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Morrow och Stena Recycling samarbetar för att bygga cirkulära värdekedjor

Morrow Batteries och Stena Recycling har ingått ett avtal avseende produktionsspill från batteritillverkning från vid Morrows batterifabrik i Arendal, Norge. Produktionsspillet kommer att hanteras på vid Stena Recyclings nya anläggning för batteriåtervinning i Halmstad. Målet är att bygga en komplett cirkulär värdekedja för batterier där återvunnet material återinförs i produktionen av battericeller.

− Vi är stolta över att dela Stena Recyclings affärsidé om att skapa ett verkligt cirkulärt samhälle där ingenting går till spillo. Morrow strävar efter låga nivåer av produktionsspill och en stabil, högkvalitativ produktion som genomförs av våra skickliga maskinoperatörer och tillverkningsingenjörer. Trots detta kommer vissa volymer av produktionsspill att behöva hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi är övertygade om att Stena Recycling är rätt partner för att uppnå högsta kvalitet när det gäller återvinning. Så snart Morrow startar testproduktionen under 2024 kommer Stena Recycling att börja ta emot och hantera skrot från produktionsprocessen, säger Lars Christian Bacher, VD för Morrow.

Mycket hög återvinningsgrad
Enligt avtalet kommer Stena Recycling att samla in och lagra produktionsspill, utbilda medarbetare vid Morrows batterifabrik i rätt hantering av spillet samt transportera och hantera materialet vid Stena Recyclings nya batteriåtervinningsanläggning i Halmstad. Det är en av Europas första anläggningar för batteriåtervinning i industriell skala. Stena Recyclings avancerade återvinningsprocess gör att batterimaterial kan återvinnas med mycket hög återvinningsgrad, och användas för att tillverka nya batterier.
− Morrow fokuserar på effektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan. Att förbruka mindre resurser i form av energi och råmaterial är ett mål som vi delar med dem. Tillsammans ser vi fram emot ett nytt cirkulärt partnerskap och en helhetslösning för att öka resurseffektiviteten och minimera utsläppen, säger Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries på Stena Recycling Group.

Gemensamma ambitioner
Parterna har kommit överens om att Stena Recycling ska hantera Morrows produktionsspill från Morrows batterifabrik under de kommande 1,5 åren. De två företagen har en gemensam ambition om att bygga en komplett cirkulär batterivärdekedja där återvunnet material återinförs i batteriproduktionen.
− Vi hoppas och förväntar oss att detta ska bli det första steget i en gemensam bredare insats för att möjliggöra smidiga och cirkulära värdekedjor för batterier, säger Stina Torjesen, hållbarhetschef på Morrow.
Vidare har parterna en gemensam ambition om att etablera en större anläggning i Eyde Material Park i södra Norge som kan hantera både Morrows avfallsströmmar samt andra företagets materialströmmar.

Källa: Stena Recycling Sweden