Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Studie visar: Förutsättningar för elektrifierade byggarbetsplatser finns på plats

Förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser finns redan på plats. Det bekräftar forskningsprojektet Electric Worksite, vilket NCC varit en del av. Projektet har kartlagt behoven kring eldrivna anläggningsmaskiner vid ett flertal tester i Göteborg.

Byggsektorn står för en stor del av CO2-utsläppen i samhället. Att elektrifiera arbetsplatserna är av stor vikt för att nå klimatmålen. Med fler elektriska maskiner och fordon på marknaden har också behovet av samarbete ökat mellan aktörer i värdekedjan för att säkerställa en fungerande infrastruktur.
Inom projekt Electric Worksite har NCC tillsammans med flera stora aktörer gått samman för att testa att elektrifiera arbetsmaskiner vid byggarbetsplatser. NCC bidrar i projektet med konkreta erfarenheter från forsknings- och pilotprojekt. Tillsammans har parterna utvärderat möjligheter och utmaningar med elektrifiering. Efter en rad olika tester kan projektgrupperna konstatera att samtliga tester varit framgångsrika. Några av de huvudsakliga lärdomarna är att:

  • Framgången för elektrifiering bygger på framförhållning, planering och flexibilitet
  • Elektriska bygg- och anläggningsmaskiner kan utföra samma arbete som fossildrivna i urbana byggprojekt
  • Personal upplever flera positiva effekter i hanteringen av maskiner och arbetsmiljön
  • Eldrivna maskiner innebär nya typer av utmaningar. Hur man löser dessa utmaningar beror på typ av maskin som används (kabelansluten, med batteri eller hybrid) och hur den försörjs med el (elskåp, mobil laddstation, energilager)
  • Beställare behöver uppdateras på nya möjligheter med elektrifiering av arbetsmaskiner och bygga kunskap om affärsförutsättningar och kravställning gentemot entreprenörer och underleverantörer

– Vi kan ännu en gång konstatera att den viktigaste slutsatsen är att vi behöver komma in tidigt i projektet för att kunna planera för elektrifiering eftersom möjligheterna att påverka utsläppen är som störst i planeringsskedet. För att skala upp användandet av elektriska arbetsfordon behövs dessutom ökad kompetens i hela kedjan, att beställare efterfrågar elektrifierade maskiner och att de ställer krav som driver utvecklingen framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetschef, NCC Infrastructure.

Samarbete är avgörande
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har utvecklat och säljer de eldrivna entreprenadmaskinerna som använts inom Electric Worksite, och de ser att samarbete är avgörande för att komma till nästa steg i utvecklingen.
– Eldrivna maskiner finns redan på marknaden idag och projektet visade att när alla aktörer i värdekedjan kring en byggarbetsplats samverkar, såväl från det offentliga som från näringslivet, så löser vi infrastrukturen omkring platsen. I alla tester, oavsett applikation och plats, så utförde maskinerna arbetet minst lika bra som motsvarande modeller med förbränningsmotor, fast utan skadliga avgaser och störande buller, säger Bobbie Frank, Forskningsledare på Volvo CE.

Nya insikter
Kommuner och regioner spelar en viktig roll att möjliggöra och driva på omställningen, till exempel genom kravställning i upphandlingar och tydliga mål för stadsmiljön. För Göteborg Stad har resultaten från projekten gett många nya insikter.
– Eftersom Göteborgs Stad är en stor upphandlare av bygg- och anläggningsentreprenader kan och vill vi vara med och leda omställningen mot en utsläppsfri bransch. Vi ser också många andra fördelar för både för omgivning och arbetsmiljön, som minskat buller och förbättrad luftkvalitet, säger Peter Lindgren verksamhetsutvecklare Elektrifierade transporter, Göteborgs Stads stadmiljöförvaltning.

Källa: NCC