Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Elbolagen måste haka på AI-vågen anser Sveriges elkonsumenter

Den globala studien med 1 000 respondenter i Sverige visar att konsumenterna önskar mer digitala tjänster och att elbolagen hakar på AI-vågen. Nästan hälften av respondenterna är villiga att dela data om sin elkonsumtion för att kunna dra nytta av AI-baserade verktyg. Undersökningen visar även att konsumenterna önskar tre specifika åtgärder av sina elbolag. De efterfrågar främst skräddarsydda och prisvärda elavtal, sedan större fokus på pris jämfört med extraerbjudanden, och därefter möjligheter att övervaka sin elkonsumtion.

Årligen analyserar rådgivnings- och revisionsföretaget EY insikter från en omfattande undersökning med 21 000 elkonsumenter i 21 länder, inklusive 1 000 respondenter i Sverige. Den senaste undersökningen visar att konsumenterna i Sverige anser att elbolagen är dåliga på att anpassa sig efter deras efterfrågan.
De svenska elkonsumenternas prioriteringar visar tydligt att det finns tre huvudsakliga aspekter de efterfrågar från sina elbolag. För det första önskas skräddarsydda erbjudanden med låga elpriser. För det andra efterfrågas ett större fokus på pris jämfört med erbjudandet av extra produkter. Slutligen önskar de tydliga möjligheter att följa och styra sin elkonsumtion och mer digitala tjänster.
– I takt med att ekonomin blivit sämre ökar kundernas strävan att hålla kostnaderna låga. De förväntar sig att elbolagen ska fokusera på grundläggande elrelaterade tjänster till förmånliga priser, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Framgångsfaktorn för elbolagen är satsa på AI och digitala tjänster
När det gäller hur elkonsumenter interagerar med sina elbolag, visar det sig att nästan hälften av konsumenterna har både telefonkontakt och digitala kontakter med sina leverantörer. Endast en mindre andel, under fem procent, kommunicerar enbart via telefon, medan nästan 20 procent interagerar uteslutande digitalt.
– Anammandet av AI och digital teknik kommer att vara en viktig framgångsfaktor för elbolagen. Detta visas inte bara genom den ökade användningen av digitala kanaler för att kontakta elbolagen, utan också genom att varannan konsument önskar att elbolagen använder AI för att tillhandahålla personlig information om deras energianvändning, säger Anna Hed.
En betydande del av konsumenterna, nästan hälften, är även villiga att dela data om sin elkonsumtion för att kunna dra nytta av AI-baserade verktyg. En överväldigande majoritet av elkonsumenterna kräver att elbolagen är transparenta om hur deras data används och vem som har tillgång till den.
– Att införa AI-lösningar för kunderna bör vara en prioritet för elbolagen, eftersom det efterfrågas starkt. Samtidigt måste kundernas krav på transparens gällande dataanvändning och skydd av deras information uppfyllas, säger Anna Hed.

Topp tre som elkonsumenter i Sverige efterfrågar från sina elbolag:

  • Prisvärda och skräddarsydda elavtal
  • Ett fokus på pris framför erbjudandet av ytterligare tjänster
  • Digitala verktyg för att övervaka och påverka sin elkonsumtion

Källa: EY