Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Serneke och Plant i nytt samarbete för att driva på hållbarhet och digitalisering inom byggbranschen

I en tid där byggbranschen står inför stora miljöutmaningar och ökade hållbarhetskrav har Serneke valt att samarbeta med det svenska impact-bolaget Plant.
– Detta är avgörande för att vi ska kunna nå våra uppsatta klimatmål och för att säkerställa att våra byggprocesser är så miljövänliga som möjligt, säger Rasmus Strinsjö, klimatledare på Serneke Sverige AB.

Det långsiktiga och strategiska partnerskapet, initialt tecknat på tre år med option om ytterligare två års förlängning, är en viktig milstolpe för både Serneke och Plant. Det är inte bara ett stort steg i Sernekes pågående digitaliseringsresa utan också Plants första stora skräddarsydda Enterprise-lösning.
Serneke har länge letat efter digitala lösningar som kan effektivisera och förenkla arbetet med att klimatberäkna och klimatoptimera byggprojekten. Med Plants avancerade och automatiserade mjukvaruplattform och klimatberäkningsexpertis får Serneke tillgång till skräddarsydda beräkningslösningar som gör det möjligt att omvandla ambition till handling genom att konkret minska klimatavtrycket i projekten.
– Med Plants verktyg kan vi göra detaljerade och exakta klimatberäkningar för varje projekt. Detta är avgörande för att vi ska kunna nå våra uppsatta klimatmål och för att säkerställa att våra byggprocesser är så miljövänliga som möjligt, säger Rasmus Strinsjö, klimatledare på Serneke Sverige AB.
– Det här samarbetet med Plant är en central del av vår strategi för hållbarhet och digitalisering. Genom att integrera Plants lösningar i våra processer tar vi ett stort kliv framåt i vår strävan att vara en ledare inom hållbar stadsutveckling och byggande, fortsätter Mikael Hultqvist, VD för Serneke Sverige AB.

”Sätter nya standarder”
Pelle Tunell, medgrundare och VD för Plant, tillägger:
– Det är en ära att Serneke har valt vår teknologi för att förverkliga sin vision om en mer hållbar byggbransch. Vårt samarbete är inte bara ett steg framåt för Serneke utan för hela sektorn, där vi tillsammans sätter nya standarder för miljöansvar och innovation. Att detta är vårt första stora Enterprise-avtal med ett svenskt byggbolag understryker betydelsen och potentialen i vår lösning.
Samarbetet mellan Plant och Serneke är ett exempel på hur svenska företag kan driva branschledande förändringar genom att kombinera kunskap och kompetens inom bygg med den senaste digitala teknologin. Genom detta partnerskap stärks båda företagens positioner som pionjärer i arbetet mot en mer hållbar och innovativ byggindustri.

Källa: Serneke Group AB