Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

ANNONSERA WEBB

Vill du och ditt företag synas på vår hemsida?

Kontakta:
Joakim Nyholm
E-post: joakim.nyholm@hexanova.se

 

Kort om oss:

SvenskLeverantorstidning.se
SvenskLeverantorstidning.se har sitt ursprung från tidningen Svensk Leverantörstidning, som Hexanova Media Group har publicerat sedan 1984, med sju utgåvor per år. Tidningen är mycket välkänd och uppskattad bland de grupper som arbetar med leverantörs- och underleverantörs relaterade frågor i ledningsfunktion inom såväl mindre och medelstora företag som inom stora rikstäckande koncerner; samt landets kommuner, statliga verk och myndigheter.

SvenskLeverantorstidning.se vänder sig i första hand till chefer och ledare – med fokus på produktnyheter, affärsutveckling, branschanalyser och myndighetsinformation och har en tydlig redaktionell inriktning som speglar utvecklingens frontlinjer och visar på marknadens möjligheter. Områden såsom Bygg, Energi, Industri, Infrastruktur, Transport/Logistik, IT/Digital Kommunikation, Geomatik, Ekonomi är tongivande ämnen vi tar upp i tidningen och du finner också de flesta av våra läsare inom dessa yrkeskategorier.

Det finns mängder av olika yrkesgrupper med olika funktioner inom det privata näringslivet så som tillverkare, grossister och leverantörer, samt inte minst inom den offentliga sektorn. SvenskLeverantorstidning.se Jobb är den starkaste kanalen i Sverige för att nå högutbildade ledare så som försäljningschefer, inköpschefer, IT-chefer, ekonomichefer, finanschefer, personalchefer, säkerhetschefer och andra beslutsfattare i det privata näringslivet; samt landets kommuner, statliga verk och myndigheter.

Målgrupp: Försäljningschefer, inköpschefer, IT-chefer, ekonomichefer, finanschefer, personalchefer, säkerhetschefer samt beslutsfattare i den offentliga sektorn (stat, kommun, landsting samt offentligt ägda bolag och verk).

Lediga jobb
På SvenskLeverantorstidning.se Jobb går det att söka bland alla platsannonser och även prenumerera på jobbmöjligheter via e-post. Vill man nå ut till dessa med sitt budskap är det svårt att finna ett bättre alternativ än på SvenskLeverantorstidning.se Jobb.