Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hundra år av leveranser till den svenska industrin

Ända sedan 1920-talet har Verkstads AB Mikro varit en trogen leverantör till svensk industri. Företaget är en specialist på monteringsutrustning i form av allt från reservdelar till kompletta produktionslinjer, och tar ett helhetsansvar kring allt från ritning till färdig lösning.

I en värld där teknik och produktion ständigt förändras finns det företag som står emot tidens tand och utvecklas i takt med sin samtid. Ett sådant är Verkstads AB Mikro vars historia sträcker sig tillbaka till 1920-talet då det grundades av en familj med passion för bildelar. För ägarna, en familj vars band sträcker sig genom generationer, är företaget mer än bara en verksamhet – det är en del av deras arv.
– Jag känner personligen att jag inte bara förvaltar en affärsrörelse utan också stolta traditioner och en stor hängivenhet för industriell tillverkning, säger Anders Johansson, VD tillika son till bolagets grundare.

Helhetslösningar
I Verkstads AB Mikro ligger fokus på monteringsutrustning i form av allt från reservdelar till kompletta produktionslinjer. Det rör sig om ett helhetskoncept som, tillsammans med företagets samarbetspartners, innefattar allt från ritningar till färdig lösning.
– I många avseenden fungerar vi som spindeln i nätet mellan konstruktörer, materialleverantörer, elektriker, styrsystemstekniker, programmerare och så vidare. Vi har kapacitet att jobba med allt från montering och provkörning till slutkontroll, upplyser Anders Johansson.
Anders betonar i sammanhanget att det är den tio man starka personalstyrkan som i mångt och mycket utgör hjärtat och själen i Verkstads AB Mikro. Flera av medarbetarna har spenderat mer än tre decennier i företaget, vilket förstås bygger kontinuitet som är en viktig parameter i företagets utveckling.
En annan sådan är förstås den kompletta maskinparken som hela tiden breddas och förfinas. Moderna svarvar och fräsmaskiner har införskaffats för att möjliggöra högre precision och effektivitet i produktionen. Men trots dessa investeringar är det en gammal svarv från 70-talet, som en gång ägts av hans far, som står som en symbol för företagets stolthet och uthållighet.

Kund- och personalfokus
Vid sidan av tekniken är det Verkstads AB Mikros engagemang för personlig service och nära relationer som sätter företaget på kartan.
– Vi jobbar med en filosofi som går ut på att varje kund ska känna sig som en del av familjen. Deras behov och önskemål är av högsta prioritet för oss. Jag tror att det är detta tankesätt som gjort att många av våra kunder har valt att vara oss trogna under årens lopp, säger Anders Johansson.
För Anders är det dock inte bara viktigt att hedra företagets historia, utan också att investera i dess framtid. Visionen för framtiden är tydlig: att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats där personalen känner sig som en del av en gemenskap och där tradition och innovation går hand i hand.
– Det handlar om att ha ett arbetssätt som hedrar vårt förflutna men där vi också investerar i vår framtid. Så behåller vi den framskjutna position vi har skaffat oss, samtidigt som vi lägger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Örjan Persson