Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Unik vårdsäng reducerar kostnader för följdskador

Kvinna ligger i vårdsäng från danska Agitek.
Följdskador inom vården är både kostsamma, tidsödande och ibland mer vårdkrävande än symptomet som patienten sökte hjälp för. Danska Agitek har utvecklat en helt unik säng som avsevärt minskar vårdkostnader och ofta förebygger följdverkningar.

Jean-Paul Bergmann, direktör vid Agitek, och senior adviser Poul Erik Aagaard, tar emot i Agiteks anläggning. De berättar att det i Danmark årligen avsätts statliga medel för utveckling av nya produkter inom sjulvården. Detta kallas för Innovativt Privat-Offentligt Projekt, IPO. Av Region Huvudstaden och Region Midtjylland fick Agitek i uppdrag att utveckla en säng som i princip ska förebygga vårdskador. Detta är inte minst viktigt inom psykiatrin där patienterna ofta är både våldsamma och svårt sjuka, och inte sällan använder alla till buds stående medel för att antingen skada sig själva eller personalen.
– I det avseendet är sängens utformning oerhört viktig eftersom den i regel har många vassa kanter, metalldelar och kablar som möjliggör för patienten att skada både sig själv och andra. Vårt uppdrag var att konstruera en ny, säkrare säng, berättar Poul Erik Aagaard.
Uppdraget baserades på ett 140 sidor långt dokument där allt från läkare och sjuksköterskor till rengöringspersonal och vaktmästare fick sammanställa en lista med krav på sängens funktion. Med hjälp av tre danska industridesigner drog Agitek 2014 igång med utvecklingsarbetet. Kravet, förutom att uppfylla brukarnas kravspecifikation, var att det skulle finnas en färdig prototyp att testa inom ett år.
– Vi klarade detta och nu levererar vi cirka tusen sängar per år till den nordiska marknaden, säjer Jean-Paul Bergman och visar ett demoexemplar.

Unik konstruktion
Sängen som kallas för Mental Health Bed är en smått revolutionerande uppfinning. Inga skarpa kanter eller kablar finns. Tekniken är placerad i ett särskilt apparatutrymme som bara kan öppnas av personal med ett speciellt nyckelkort. Åtta motorer som drivs av ett 24-voltsbatteri sköter inte bara höjning och sänkning av liggytan utan också vinkeln på huvudänden. Hela batteriracken kan med ett enkelt handgrepp flyttas till en separat laddningsstation i ett låsbart rum. Sängen i sig väger 250 kilo och kan därför varken användas som ”vapen” eller blockering av dörrar. När hjulen är uppfällda täcks dessa av en konstruktion som gör sängen oflyttbar. Sängbottnen är tillverkad i högtryckslaminat och madrassen i ett antibakteriellt material som minimerar behovet av rengöring och desinfektion.

Ökad efterfrågan
Mental Health Bed har testats noggrant och redan har flera tusen sängar gått ut till sjuk- och psykvården i hela Norden. Resultaten är överväldigande – inget slitage eller behov av reservdelar, tillsammans med att vårdskador helt har upphört, har medfört stora besparingar för berörda vårdsektorer.
– Vår säng är inte bara funktionsmässigt en framgång, även prisbilden konkurrerar med vanliga vårdsängar. Detta har medfört att det inte bara är psykiatrin som upptäckt nyttan med våra sängar, vi ser också en ökad efterfrågan från andra vårdinrättningar. Allt fler ser fördelarna med vår lösning och vi tror att den ökande efterfrågan kommer att hålla i sej, spår Jean-Paul Bergmann och Poul Erik Aagaard.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson