Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tjörninvånarnas långsiktiga bankpartner

Hans Tiderman, VD på Tjörns Sparbank.
Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Tjörns Sparbank.

Tjörns Sparbank är en fullservicebank för både privatpersoner och företag, vilket innebär att den täcker alla de områden som deras kunder behöver hjälp med. Allt från arvskiften och företagsfusioner till bolån och placeringsrådgivning.
Banken leds sedan två år tillbaka av VD Hans Tiderman som arbetat inom bankväsendet sedan 1997. Sedan 2002 verkade han inom Swedbank i olika yrkesroller, men när han fick möjlighet att ta över VD-rollen i Tjörns Sparbank tvekade han inte att tacka ja.
– För mig känns detta som en bank på riktigt, säger han och syftar i mångt och mycket på sparbankens grundidé om att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar genom en sund ekonomi, samtidigt som man bidrar till förbättringar och engagemang för den lokala bygden.
– Här har vi möjligheter att på lokal nivå göra skillnad. Vi kan till exempel stötta föreningslivet och skolan på ett helt annat sätt än affärsbankerna. Vi tar med förskoleklasser till Molekylverkstan i Stenungsund och fjärdeklassare till Nordens Ark, vi arrangerar fondtävlingar för niondeklassare och sponsrar de lokala idrottsföreningarna, berättar Hans.

Stark lokal förankring
Sparbanken skiljer sig från andra banker eftersom den inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Dess stående ambition är att bidra till att utveckla samhället och få företag att utvecklas.
– Vi verkar lokalt på Tjörn och har ett nära samarbete med Tjörns kommun, bland annat via återkommande veckomöten med kommunledningen. Det är viktigt att vi lägger samarbetet på rätt nivå, poängterar Hans Tiderman.
Han berättar vidare att varje kund får sin egen rådgivare med ett direktnummer till densamma. Den personliga kontakten och den lokala förankringen är, menar Hans, synnerligen viktig för Tjörns Sparbank.
– Det gäller såväl privatkunder som företagskunder. Samtidigt vill vi kunna påverka unga i kommunen. Tillsammans med övriga insatser vi gör bidrar vi till främjandet av en god tillväxt på lång sikt för hela bygden.

Lång historia
Den första sparbanken i Sverige blev Göteborgs Sparbank. Den 28 oktober 1820 slogs portarna upp efter ett upprop av den tyske köpmannen Eduard Ludendorff. Tjörns Sparbank grundades 1906 och servar idag cirka 15 500 privatkunder och 2 400 företagskunder. 50 anställda bemannar tre kontor på Tjörn – i Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs.
Med anledning av rådande coronapandemi vill Hans Tiderman avslutningsvis poängtera att banken alltjämt finns till hands för sina kunder.
– Är man minsta orolig eller bara undrar något är det bara att höra av sig till banken eller kika förbi. För de som tillhör de mest utsatta riskgrupperna har vi särskilda extra öppettider på morgonen före övriga kunder.

Text: Örjan Persson