Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sälj fakturorna – frigör kapital

Medarbetarna på Byfjord Finans.
Alla verksamheter är beroende av att kunderna betalar sina fakturor i tid. Det gäller inte minst nystartade företag som, liksom andra bolag, med fördel kan vända sig till Byfjorden Finans AB avseende fakturaköp och factoring. Företaget erbjuder även förmånliga leasingavtal på lös egendom.

– Genom att anlita oss underlättar vi för ditt företag att fokusera på kärnverksamheten.
Orden tillhör Jesper Plate, VD för Byfjorden Finans AB, som beskriver företaget som en personlig samarbetspartner för företag i behov av en personlig och snabb hantering vid försäljning av fakturor och vid leasingfinansieringar.
Kunderna är både små och medelstora företag inom flera olika branscher, varav de flesta finns lokalt och i närområdet från Värmland i norr till Göteborg i söder.
– Vi skräddarsyr lösningar utefter våra kunders behov. Var och en av dem erhåller sin egen kontaktperson, upplyser Jesper Plate.

Snabbt och enkelt
Vi träffar Jesper på huvudkontoret i centrala Uddevalla. Härifrån har man verkat sedan 2007 efter att tidigare ha utgått från kontoret på Göteborgsvägen. På kontoret jobbar idag tolv personer med olika ekonomiska utbildningar, och som på ett utmärkt sätt representerar företagets koncept kring främst fakturaköp, inkasso och leasing. Beträffande det förstnämnda köper Byfjorden Finans in fakturor för cirka 650 miljoner kronor per år från olika företag.
– Vi tar hand om all hantering och låter därmed kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Kunden frigör kapital medan vi sköter allt administrativt arbete, såsom bevakning, påminnelser, inkasso och – i värsta fall – rättstvister, förklarar Jesper Plate.
I Byfjorden Finans har man eliminerat all byråkrati. Ett fakturaköpsavtal är enkelt och flexibelt, och kan vara ett synnerligen smart val för inte minst nystartade företag i en expansiv fas.
– Då kan det vara oerhört viktigt att kunna planera sin likviditet, påminner Jesper.

Förmånliga leasingavtal
Genom Byfjorden Finans dotterbolag Collector Inkasso AB kan man hjälpa sina kunder att få betalt. Collector Inkasso hanterar cirka 6 000 inkassoärenden per år och har lång erfarenhet av att bedriva olika inkassoärenden. Personlig service och snabb hantering kännetecknar arbetet.
Byfjorden Finans erbjuder härutöver förmånliga leasingavtal på lös egendom, såsom bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Det leasade objektet utgör bolagets säkerhet för finansieringen, vilket innebär att det är Byfjorden Finans som äger objektet och hyr ut det till kunden. Denne förhandlar själv med leverantören om pris och leveransvillkor, och leasingavgifterna är skattemässigt avdragsgilla.

God utveckling
Det var Jesper Plates far, Stig Plate, som startade Byfjorden Finans 1990.
– Från början jobbade vi uteslutande med leasing av bilar, entreprenadmaskiner och kontorsutrustning. 1993 började vi med inkassoverksamhet och 2007 tillkom tjänsten fakturaköp. 2006 förvärvades två inkassobolag i Värmland och därmed bytte inkassoverksamheten namn till Collector Inkasso AB, berättar Jesper Plate avslutningsvis.

Research: Lars Bengtson
Text: Örjan Persson