Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peab blir samarbetspartner till Europas miljöhuvudstad 2021

Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt.

Peab Asfalt fortsätter sin satsning på hållbar utveckling genom att gå in som huvudsamarbetspartner till Europas miljöhuvudstad Lahti 2021. Det blir också startpunkt för introduktionen av ECO-Asfalt i Finland. Satsningen ska halvera klimatutsläppen från den finska asfalttillverkningen, med start i Lahti.

I Finland använder Peab Asfalt en hög andel returasfalt samtidigt som man kontinuerligt utvecklar energieffektiviteten. I år har den finska verksamheten även gått över till förnybar elektricitet. När företaget nu blir samarbetspartner till Europas miljöhuvudstad 2021 blir det startpunkten för introduktionen av ECO-Asfalt på den finska marknaden.

Ersätter fossilt bränsle med biobränsle
ECO-Asfalt introducerades i Sverige 2015 och har rönt stor framgång. Konceptet bygger på att Peab Asfalt ersätter fossilt bränsle med biobränsle vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den mest energikrävande delen av tillverkningsprocessen. På så sätt minskas klimatpåverkan väsentligt, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. Lahtis asfaltverk blir det första i Finland att tillverka ECO-Asfalt, genom att den fossila naturgasen byts ut mot lokalt producerad biogas.
– Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och jag är otroligt stolt över att vi nu tar vår ECO-Asfalt till Finland. Övergången till fossilfria bränslen är den viktigaste åtgärden för att minska asfaltens klimatpåverkan och ett viktigt steg för att uppnå Peabkoncernens mål att vara klimatneutral till 2045, säger Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt.

Viktigt steg mot ett hållbart samhälle
Peab Asfalt kommer att vara med och organisera evenemang i Lahti under hela 2021. Företaget ser mycket positivt på att klimatfrågan lyfts fram på detta sätt, och att kommun och näringsliv tillsammans kan ta viktiga steg för att skapa ett hållbart samhälle.
– Att Peab Asfalt är med i miljöhuvudstadens projekt är mycket värdefullt för oss, eftersom infrastrukturbyggandet har en central roll i utsläppen i städerna. Det är bra att ECO-Asfalt kommer att erbjudas i Lahti, säger Saara Vauramo, projektledare för Lahti – Europas miljöhuvudstad 2021.

Källa: Peab