Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Pålitlig maskinuthyrare för Sydsveriges bygg- och anläggningsprojekt

Maskin från Lyft & Byggmaskiner på lastbilsflak.
När bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras i södra Sverige är ofta Lyft & Byggmaskiner AB ett givet val. Bolaget hyr ut maskiner och utrustning för en rad olika ändamål och finns representerat på fem platser i Sydsverige. Det gör att Lyft & Byggmaskiners breda koncept aldrig är långt borta.

Lyft & Byggmaskiner AB hyser depåer i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad samt Ängelholm där bolaget startades 1992. För fem år sedan etablerades depån i Halmstad där Jan Hansson leder verksamheten.
– Vi ägs sedan en tid tillbaka av ett investmentbolag i Göteborg men verkar som en helt fristående aktör i bygg- och anläggningsbranschen, säger Jan och tillägger att även företaget har filialer för sin Kran och Hiss-avdelning i Jönköping och Göteborg.
Han berättar vidare att Halmstadsdepån startades då man såg att efterfrågan i området var stor på det Lyft & Byggmaskiner kan erbjuda. Inte minst kommunen, som bolaget har avtal med till 2021, är en frekvent uppdragsgivare. Halmstads Energi och Miljö och kommunens skolor, bland andra Linnéhedskolan, är bara några exempel på verksamheter där Lyft & Byggmaskiner varit involverat. I dagsläget finns en av bolagets kranar stationerad på Kattegattgymnasiet.
– Det är en konkurrensutsatt bransch så vi jobbar hårt för att marknadsföra oss här i regionen. Vi är i princip ensamma om vår starka bredd som sträcker sig över uthyrning av allt från bodar till elektriker och kranförare. Beträffande maskiner kan vi få fram nästan vilken lösning som helst på en dag eller två, framhåller Oscar Bergstedt som är uthyrare i Halmstad.

Mycket brett utbud
Liftar och bodar är Halmstadsdepåns främsta uthyrningsobjekt, men utbudet är förstås långt mycket bredare än så. Här finns alla typer av bygg- och anläggningsmaskiner, kranar med förare, hissar, personalvagnar och värmesystem. Här finns också tillgång till ett flertal kompetenser, såsom elektriker, och man kan även erbjuda byggställningar med kunniga ställningsbyggare inom företaget. Härutöver säljer man också allt från gas till förbrukningsmaterial.
Beträffande bodar förfogar Lyft & Byggmaskiner i Halmstad över närmare 350 stycken, varav många finns på olika byggplatser runt om i regionen.
– Många av våra bodar är så kallade lågenergibodar. Vi jobbar med ett tydligt miljöfokus, våra maskiner är till exempel miljöcertifierade, vilket våra kunder kräver idag. Vi ser till att hela tiden hålla oss med de senaste modellerna, poängterar Jan Hansson.

Framtidsoptimism
Han lyfter också fram företagets positiva prisbild och dess strävan efter att alltid ha en personlig kontakt med sina kunder. Utvecklingen är god i hela bolaget med växande omsättningsnivåer år efter år.
– Vi siktar på att växa ännu mer här i Halmstad. Förutsättningarna är goda med tanke på att det byggs en hel del här i regionen. Vi har all anledning att se ljust på framtiden.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson