Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ola Månsson på Installatörsföretagen: ”Lagen om Entreprenörsansvar slår hårt mot el- och vvs-företag”

I februari presenterade Regeringen ett lagförslag om entreprenörsansvar. El- och vvs-företag riskerar att drabbas hårt om lagen blir verklighet. Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut, vilket på sikt innebär en risk för sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Det menar Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Förslaget innebär att entreprenörer ska stå för underentreprenörers löneskulder. Regeringens förslag om entreprenörsansvar är ett försök att anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 om utstationering för att skydda utstationerade arbetstagare. Förslaget fick dock kritik för att det missgynnade utländska företag och i det nya förslaget ska ansvaret gälla alla företag i Sverige. Installatörsföretagen är starkt kritiska till förslaget.
– Tanken med lagen är hedervärd men faktum är att det snarare leder till en utgallring av mindre företag. Huvudentreprenörerna kommer med största sannolikhet att köra på de gamla trogna leverantörerna som kan visa upp den allra bästa kreditvärdigheten. Möjligheterna för nya uppstickare blir små. Förslaget leder i förlängningen till att de minsta företagen riskerar att slås ut, det blir sämre kvalitet samt att byggandet fördyras, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Mindre företag drabbas hårdast
Installatörsföretagens 3 800 medlemmar har i genomsnitt mellan sex och nio anställda. Dessa företag installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. De har oftast rollen som underentreprenörer till större byggföretag. Det är dessa företag som drabbas hårdast. Nya och mindre företag kommer att få svårt att få nya uppdrag och till och med att komma in på marknaden. Det är företag som bidrar med lösningar som inte finns hos de redan etablerade företagen, något som på sikt innebär en risk för sämre konkurrens, högre kostnader samt lägre kvalitet inom sektorn.

Drabbar seriösa företagare
Entreprenörsansvaret kommer att förändra prisbilden i berörda branscher. Osäkerhet och svårbedömda risker gör att beställare kan hålla inne med pengar, att entreprenören kan känna sig tvingad att kompensera för eventuella risker, att likviditeten försämras och att byggkostnaderna ökar. Lagförslaget drabbar dessutom de seriösa och skötsamma företagen som får ta över betalningsansvaret från mindre skötsamma företag.
– Ännu värre är att det drabbar seriösa företagare som får stå för kostnaderna när oseriösa aktörer får möjlighet att köra springnota. De anställda och deras löner är varje företags enskilda arbetsgivaransvar. En seriös entreprenör tar sitt ansvar. Lagstiftaren har sökt en lösning på ett problem som inte finns. Varför ska den som sköter sig betala för de som inte gör det? Risken är stor att vi får en massa regler som i slutändan gör det svårare att driva företag, samtidigt som det ökar kostnader som på intet sätt bidrar till billigare bostäder, avslutar Ola Månsson.

Källa: installatorsforetagen.se