Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Mångsidig partner inom industriell drift och underhåll

Medarbetare på Maintpartner.

Svensk industri har i Maintpartner AB en specialiserad partner inom industriell drift och underhåll. Med spetskompetens inom ett flertal olika områden, vilket bland annat innefattar utveckling av egna verktyg och skräddarsydd utrustning, blir Maintpartner ett givet val för målmedvetna företag.

Maintpartner AB är en specialist när det gäller underhåll av produktionsanläggningar samt drift och underhåll av energianläggningar. I det starka konceptet ingår dessutom ett brett utbud av projekt-, installations- och planeringstjänster, kring vilka Maintpartnerhar utvecklat banbrytande digitala verktyg för proaktiv identifiering av processtörningar, samt dynamisk simulering av industrienheter.
Verksamheten samlar kompetens från sex olika aktörer, varav en är Karlskogabaserade El & Automation. Här jobbar man med kalibrering av vågar och flöden, men också med elkonstruktion i form av automatskåp för industrin.
– Vi bygger styrskåp med unika lösningar till respektive kund, där vi står för allt från konstruktion och programmering till färdig lösning. Här ligger vi topp 5 i Sverige, säger Markus Larsson, Teamchef på El & Automation.
Bolaget vänder sig till såväl sågverken som läkemedelsindustrin och producenter av dammluckor. Man förfogar över sina egna industritekniker och programmerare som ansvarar för styrsystemen. Härutöver utför man även en del jobb på kraftstationerna runt om i regionen, samt driver egna beredskapskedjor.

Renoverar för industrin
En annan enhet i Maintpartner AB är Karlskoga Mek som renoverar säkerhetsventiler för processindustrin. Man jobbar också med industrirör och VVS, samt driver en egen plåtverkstad. Här tillverkar man bland annat koner och tryckkärl från grunden.
– Vi innehar alla nödvändiga certifikat för de områden vi verkar inom. Vi renoverar till exempel också pumpar, men genomför dessutom en hel del transporter. I vår verksamhet ingår också en responsstyrka med egen brandkår och egna brandbilar, berättar Anders Bergstedt som är Teamchef på Karlskoga Mek.

Helhetsgrepp kring produktskydd
I Maintpartner ingår också Modellverkstaden i Karlskoga där man tillverkar olika produktskydd, inte minst för vapensystem, men också till andra objekt, såsom systemkameror. Här jobbar man med fräsning i trä, plast och skummaterial. Industrisömnad är en annan del av verksamheten.
– Vi står för allt från konstruktion till tillverkning av såväl enkla som mycket avancerade emballage. Det brukar bli en hel del specialuppdrag och vi kan ta ett helhetsansvar som även innefattar legotillverkning, säger Bengt Hansson som leder verksamheten.
Han berättar att det ofta börjar med en enkel prototyp som man sedan utformar i en CAD-ritning, innan man fräser fram den. Vissa produkter kan, enligt Bengt Hansson, ta flera år att ta fram på grund av dess komplexitet.

Hög kapacitet i Degerfors Mek
Maintpartner innefattar också Degerfors Mek där man dels tillverkar dammluckor, dels bistår företaget Dynasafe med konstruktion av anläggningar för destruering av ammunition.
– Vi har hög kapacitet i det vi gör. Just innan vi blev en del av Maintpartner investerade vi i ett mycket stort fräsverk, vilket gör att vi kan hantera riktigt stora objekt. Det känns särskilt stimulerande att jobba med dammluckor eftersom det är en genuin Degerforsprodukt som involverar ett flertal lokala företag, säger Christer Eriksson på Degerfors Mek.
I Maintpartner ingår också ett förebyggande brand- och transportteam i Karlskoga, underhållsteam i Hofors, Perstorp, Arboga samt Örebro. Även underhållet av Stockholms tunnlar och öppningsbara broar sköts av Maintpartner.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson