Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ledande teknikkonsultföretag växer när ÅF blev AFRY

Tre medarbetare på AFRY runt ett fikabord.
När anrika ÅF och finska Pöyry slogs samman i februari 2019 bildades ett bolag med verksamhet i fler än hundra länder. Sedan den 25 november 2019 går det nya bolaget under namnet AFRY. Därmed förs kunskap, kompetens och erfarenhet kring teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri vidare i ny kostym, men med samma starka ingenjörskunnande och högkvalitativa lösningar.

Ingenjörs- och designföretaget AFRY, för många tidigare känt som ÅF och Ångpanneföreningen, grundades 1895, vilket gör bolaget till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. AFRY erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. Efter förvärvet av finska Pöyry sysselsätter AFRY idag cirka 17 000 medarbetare världen över. Bolaget har ända sedan starten präglats av starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar.

Expertis inom petrokemi
En av AFRY:s avdelningar ligger i Stenungsund där vi träffar bolagets, tidigare ÅF:s, kontorschef Thomas Svensson i företagets moderna lokaler, vackert belägna vid Stenungs Allé. Han berättar att man redan märker hur sammanslagningen har påverkat verksamheten positivt.
– Vi känner att vi har större möjligheter att erhålla internationella uppdrag och projekt, då Pöyry var verksamt på kontinenten i större utsträckning än ÅF, säger Thomas och konstaterar att AFRY är en stor aktör i regionen med sina 70-tal anställda, varav fler än hälften arbetar på plats hos kunderna.
Verksamheten i Stenungsund delas in i två huvudsakliga affärsområden: Infrastructure, som innefattar anställda med expertis inom ventilation och värme, samt Process Industries, som merparten av medarbetarna tillhör.
– Vi jobbar i hög utsträckning med industrin här i Stenungsund och ser petrokemiindustri som vårt primära expertområde. Vi var bland annat involverat när Inovys klorfabrik byggdes om och i Göteborg samarbetar vi med ST1 vid ombyggnationen av deras raffinaderi, berättar Thomas Svensson.

Behöver anställa
AFRY i Stenungsund har ett gott samarbete med många av bolagets övriga kontor i landet. Man hjälper ofta varandra genom att vid behov låna ut personal med olika expertis. Stenungsundskontoret har ökat i storlek kontinuerligt de senaste 15 åren och befinner sig alltjämt i en minst sagt expansiv fas.
– Bara i år räknar vi med att behöva anställa tio-tolv nya ingenjörer, säger Thomas och nämner i sammanhanget det stora engagemang man har i kommunen, inte minst via samarbeten med Nösnäsgymnasiet och Teknikcollege, från vilka man regelbundet välkomnar praktikanter.
AFRY i Stenungsund är även involverat i Västsvenska Kemi- och Materialklustret som är ett samarbete mellan företag och tekniska högskolor, exempelvis Chalmers. Syftet är bland annat att sträva efter ökad hållbarhet och mindre miljöpåverkan. Ambitionen är att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson