Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Kvalitetsmedveten el- och VVS-installatör expanderar

Garage med ny belysning av Brobergs El & VVS.

Brobergs El & VVS är det breda och auktoriserade el- och VVS-företaget som utför allt ifrån välplanerade belysningslösningar för alla slags byggnader till VVS-arbeten för privatpersoner, företag och kommuner. Det expansiva företaget står för kvalitet både vad gäller material och utfört arbete och prioriterar hög service och goda kundrelationer. Man antar totalentreprenader likväl som mindre arbeten och söker nu efter nya medarbetare.

Vi träffar Robert Broberg, som är äger och driver Brobergs El och VVS, en auktoriserad el- och VVS-installatör som utgår frånFrillesås,beläget mellan Kungsbacka och Varberg.
– Jag startade företaget 2007 och vi har haft vårt nuvarande namn sedan 2015. Från början var vi en renodlad elfirma men från och med 2015 erbjuder vi även VVS, och det var i samband med den förändringen som vi bytte namn. El och VVS går ofta hand i hand och därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar, säger Robert.
Robert haren lång bakgrund som elektriker och har erfarenhet av branschen sedan mitten av 1980-talet, vilket har gett honom en mycket stor arbetskunskap. I dagsläget sysselsätter Brobergs El och VVS nio personer och verksamheten drar fördel av att vara ett familjeföretag. Stora delar av familjen Broberg har ett starkt engagemang i verksamheten.
– Min fru,Anneli Broberg, arbetar med ekonomin i företaget. Tillsammans har vi tre söner och en dotter, och vår äldsta son Robin Broberg har arbetet länge i företaget men ska nu flytta. Vår mellanson Kevin Broberg arbetar med VVS och vår yngste son Kalle Broberg kommer att arbeta hos oss när han går ut skolan under 2021, och han har även arbetat en del hos oss under skoltiden, berättar Robert.

Arbetar med hotell, villor, kyrkor och mycket mer
Bland företagets tjänster inom el märks många olika typer av ljussättningar, beräkningar och energisparande lösningar, till exempel med energisnål LED-belysning. Man arbetar också med data, larm, värmepumpar och värmeanläggningar.Att Brobergs El & VVS är en behörig elinstallatör och en auktoriserad VVS-installatör är viktigt för företaget som vill att kunderna alltid ska känna sig trygga med det utförda arbetet. Brobergs El & VVS är medlem i Installationsföretagen och utför även elbesiktningar. Man är också en auktoriserad Säker Vatten installatör.
– Vi är en seriös aktör och vill att våra kunder ska veta att de har de försäkringar och garantier som behövs, säger Robert.
Brobergs El & VVS antar uppdrag på hela västkusten, främst från Göteborg till Varberg, men även projekt utanför västkusten förekommer. Bland de många kunderna finns privatpersoner, företag och kommuner. Man jobbar med alla slags byggnader såsom hotell, restauranger, kyrkor, butiker och villor. Ofta anlitas företaget vid renoveringar, ombyggnader eller nybyggnation.
– Vi har gjort en del arbeten för Klövern. Vi har också gjort arbeten för sex olika kyrkor i Löftadalens pastorat. För ST Lars kyrka i Åsa har vi gjort en totalrenovering, berättar Robert.
Brobergs El & VVS gör både arbeten i egen regi och som inhyrd personal till andra företag i branschen som behöver hjälp.
– I närområdet antar vi alla typer av jobb, små som stora, medan de mer långväga projekten ofta handlar om totalentreprenad, säger Robert.

Prioriterar goda kundrelationer
Brobergs El & VVS är ett expansivt företag som gärna vill växa och fortsätta utvecklas.
– Vi söker fler medarbetare, i huvudsak inom VVS. Vi söker personer som är utbildade och klara, som vill vara del av ett gott gäng och är självgående. Inom vår bransch är det väldigt viktigt att man är servicemedveten och utför ett gediget jobb som man kan stå för. Det är genom våra kunders rekommendationer som vi får nya uppdrag. Våra kunder är inga siffor, utan personer som vi ofta springer på i vår hemregion och som vi alltid vill ha en bra relation med. Därför är vi väldigt noga med vilka vi anställer, säger Robert och betonar att de är viktigt att de anställda känner att de ingår i ett starkt team där man tillsammans erbjuder kunden de bästa lösningarna.
– Vi är väldigt måna om vår personal och vill att alla skall kunna påverka vad som händer i företaget.Man skall trivas och känna att man har frihet under ansvar, avslutar Robert Broberg.