Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

IT-insikter i Gävle

Knowit kan, som namnet antyder, sin IT och hjälper sina kunder med deras digitala resor, både långa och korta sådana. Koncernen är organiserade i dotterbolag som ingår i Knowits olika affärsområden. Knowit i Gävle ingår i affärsområdet Solutions, som utvecklar och förvaltar kundanpassade system. Medarbetarna engageras i företaget genom att få mycket eget ansvar med utmanande uppdrag.

Knowit grundades 1990 och är idag en multinationell koncern med företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Koncernen har delat upp sin verksamhet i fyra delar; Solutions, Experience, Connectivity och Insight. Koncernen är uppdelad i dotterbolag som ansvarar för olika områden.
– I Gävle finns vi huvudsak för att stötta de behov som kunderna har i vårt närområde. Vi tillhandahåller den kompetens och de tjänster som behövs för att hjälpa kunderna här, säger Hans Reinikainen, som är VD för Knowit Gävleborg AB.
Hans är systemvetare i grunden och var med och startade upp kontoret i Gävle för ungefär 20 år sedan där man idag är cirka 40 medarbetare.

Solutions i Gävle
I Gävle arbetar Knowit främst med affärsområdet Solutions, vilket handlar mycket om kundanpassade lösningar. På det här kontoret består personalen av allt från systemvetare och testare till kravanalytiker och projektledare, det vill säga personer som kan ta en systemlösning från en kravspecifikation till ett färdigtestat system. Kunderna består av företag både från den privata och den offentliga sektorn. Ibland består uppdragen av lite enklare systemlösningar. Andra gånger är det större projekt.
– Somliga större aktörer vill ha system som är 100 % anpassade efter de egna behoven. Då blir det helt unika systemlösningar, berättar Hans.
I Gävle har man alltså specialiserat sig på Solutions, men i och med att man är en del av en stor koncern, har man tillgång till kompetens och tjänster inom de andra affärsområdena om behovet skulle uppstå.

Ett utmanande och roligt jobb
Knowit arbetar agilt och sätter samman team baserat på ett uppdrags natur.
– Våra konsulter är mycket ute hos kunderna, så det handlar mycket om att komma nära kunderna och lyssna på deras krav. Det låter kanske lite som klassiska floskler, men det stämmer; det räcker inte att enbart vara tekniskt kunnig, säger Hans.
Konsulterna på Knowit får mycket frihet under ansvar, vilket betyder att de får utrymme att ta egna initiativ och utvecklas i sina yrkesroller.
– Jag tycker att vi är ett tryggt bolag. Det tror jag samtliga av mina medarbetare håller med om. Vi har en riktigt härlig kultur här på företaget. Alla känner sig sedda och behövda. Det är något som genomsyrar hela Knowit, säger Hans.

Knowit i Gävle har haft en stadig tillväxt ända sedan starten. Mycket av detta har med rekryteringen att göra.
– Vi är väldigt noggranna i vår rekrytering. Anställer vi någon ska det vara långsiktigt. Hittar vi en duktig person anställer vi den personen, vare sig vi har ett uppdrag direkt eller ej, säger Hans.
Digitaliseringen utvecklas exponentiellt, vilket bland annat betyder att möjligheterna som digitaliseringen erbjuder regelbundet dubblas, ibland så ofta som från år till år. Det betyder också att behovet av kompetens ökar hela tiden. Dessvärre innebär detta att det är ont om duktiga medarbetare som har den kompetens Knowit behöver. För att hjälpa till att fylla behovet, både för sig själva och IT-branschen i helhet, har Knowit engagerat sig i Teknikhögskolan, dels genom att leda kurser på skolan, dels genom att ta emot praktikanter, som gör sin LIA på Knowit.
– Vi vill vara delaktiga och bidra till att branschen växer och blir större, särskilt på ett lokalt plan. Som konsult kan det dessutom vara otroligt lärorikt att få kliva ur sina ordinarie uppdrag och utvecklas i andra forum, säger Hans.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler