Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Här blir skrot till råvara

En lyftkran på Skrotfrag lyfter skrot.

I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, spelar en aktör som Skrotfrag en viktig roll. I Skrotfrag ser man helt enkelt till att skrot blir till råvara och bidrar på så sätt i allt väsentligt till den cirkulära ekonomin.

Skrotfrag-koncernen är idag en av Sveriges största och ledande aktörer avseende återvinning av skrot och metall. Bolaget startades när Lars Johansson i början av 1970-talet började att åka runt på tippar och bilkyrkogårdar för att sanera och pressa skrotbilar. Senare etablerade Lars både bilskrotar och sedermera också en fragmenteringsanläggning i Göteborgstrakten.
Skrotfrag finns idag på 23 orter runt om i landet och sysselsätter fler än hundra personer. Produktionsanläggningar finns i Oskarshamn och Agnesberg där allt insamlat metallskrot fragmenteras eller klipps som vidareförädling innan skrotet transporteras till stålverk för omsmältning. Totalt hanteras cirka 300 000 ton skrot varje år.
Vi besöker anläggningen i Norrköping där Mathias Pettersson är filialchef.
– Vi samlar in skrot från såväl företag, kommuner och myndigheter som privatpersoner. Det kan bland annat handla om fordon som vi sanerar på ett miljöriktigt sätt, säger Mathias och kommer därmed osökt in på Skrotfrags roll i samhällets allmänna strävan efter en cirkulär ekonomi.

Fokus på hållbarhet
I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, har Skrotfrag en viktig funktion att fylla. Skrotfrag har tagit fram en miljöpolicy som leder dem i såväl det dagliga som strategiska arbetet, inte minst när det gäller bilar där allt måste dokumenteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Verksamheten omfattas av en mängd olika miljöcertifieringar. Bolaget har även ett avtal med FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamling, vilket innebär att man på anläggningar i Järna och Ulricehamn sorterar metallförpackningar.
På Skrotfrag tar man emot alla typer av metallskrot, så som järn, koppar, mässing, aluminium och rostfritt. Upptagningsområdet för Norrköpingsfilialen sträcker sig över hela Östergötland och Sörmland.
– Vi tillhandahåller även containrar och ombesörjer transporter av dem till vår anläggning. Vi förfogar över ett hundratal containrar som vi kan placera ut hos våra kunder, informerar Mathias Pettersson.

Växer och utvecklas
På Skrotfrag ser man till att kunden alltid får rätt ersättning för sitt skrot, då man följer prisutvecklingen på världsmarknaden. Det har gjort att inte minst privatpersoner hittar till Skrotfrag i allt högre utsträckning.
Mathias Pettersson ser ett växande intresse för hållbarhet bland traktens företag och spår således en fortsatt god utveckling av verksamheten.
– Här i Norrköping har vi en sammanlagd yta av 10 000 kvadratmeter som vi kommer att utveckla och belägga i högre utsträckning. Samtidigt vill vi bredda personalstyrkan med kunniga personer från återvinningsbranschen, avrundar Mathias Pettersson.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson