Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Energibolag tar ansvar för miljön i det långa perspektivet

Glad varselklädd medarbetare på Borlänge Energi framför skylt.
Borlänge Energi erbjuder de boende i kommunen värme, el, vatten och stadsnät och tar även hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Med ett utvecklat miljötänk tar de ett helhetsansvar och arbetar aktivt för att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i nu och i framtiden.

Vi träffar Borlänge Energis VD Lars Larsson och företagets marknadschef Patrik Holmström i företagets lokaler på Nygårdsvägen i centrala Borlänge. Borlänge Energi är en stor aktör i Borlänge och sysselsätter idag omkring 260 personer. 2018 investerade man hela 270 miljoner kronor i olika projekt kopplade till kommunens infrastruktur. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser, och man har påvisad framgång inom samtliga dessa kategorier.
– Vi vill föregå med gott exempel när det kommer till miljötänk. Vi erbjuder till exempel företagets anställda förmånliga avtal för gasbilar och förmånscyklar, säger Lars.

Flera stora miljöprojekt och goda samarbeten
Fågelmyra återvinningscentral är ett exempel på Borlänge Energis miljöprojekt, där man tar vara på allt som kan återvinnas, detta för att åstadkomma en cirkulär ekonomi med hållbarhet i fokus. Ett annat miljöprojekt som man just nu skissar på tillsammans med flera aktörer, inklusive flera av de stora byggföretagen, är en återbyggnadsdepå som är riktad till företag. Där är målet är att fungerande spill från till exempel produktion eller restaureringar ska kunna återanvändas.
Både Lars och Patrik talar också varmt om det goda samarbetet med grannen Falu Energi & Vatten. Ett gemensamt projekt man har tillsammans med Falu Energi & Vatten är Lennheden, som är en av landets största grundvattentäkter och som tillsammans med vattentäkten i Tjärna ska betjäna omkring 85 000 invånare i Falun och Borlänge med dricksvatten. Tillsammans med Falu Energi & Vatten ser man även över möjligheten att bygga en nyproduktionsanläggning för fjärrvärme i området, och man letar just nu efter en lämplig plats.
– Samarbetet utvecklas hela tiden och vi ser ett stort värde i att nyttja varandras kompetens och erfarenhet. Det är också en självklarhet att vi drar nytta av de fördelar som finns med gemensamma projekt mellan de två städerna, säger Patrik.

Nöjda kunder
Borlänge Energis arbete genererar kostnadseffektivitet liksom nöjda privatkunder och företagskunder.
– Vad gäller priser så visade en färsk undersökning där man jämförde driftkostnaden för ett fiktivt flerfamiljshus att Borlänge Energi hade varit det näst billigaste alternativet av samtliga energibolagen i undersökningen, berättar Patrik.
Borlänge Energi utmärker sig också vad det gäller kundnöjdhet bland elnätskunderna, och 2018 visade en SKI-undersökning att företaget har högst andel nöjda privatkunder av samtliga energibolag i studien. Även bland företagskunderna i samma undersökning nådde man en pallplats och hamnade på en hedervärd tredjeplats.
– Att framgångarna är ett resultat av den nuvarande ledningens beslut är inte hela sanningen, många goda beslut är fattade av tidigare ledningar och det är ett faktum att Borlänge har goda förutsättningar med sin välutbyggda infrastruktur, avslutar Lars Larsson och Patrik Holmström ödmjukt.

Research: Axel Eriksson
Text: Carolina Fredriksson