Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En problemlösare för svensk industri

Exteriör av högkvarter för Svizza AB.

Industriservice är ett brett begrepp som för Svizza AB innebär tjänster avseende tung industriutrustning. Företaget installerar, flyttar, underhåller, reparerar och bygger om och blir härigenom en pålitlig partner för företags underhålls-, förändrings- och utvecklingsprojekt. Dessutom har man hela världen som arbetsplats.

Svizza AB grundades i Kil, Värmlands län, år 2002 och blev registrerat aktiebolag år 2003. Företaget arbetar med service och underhåll av tung industri, samt förflyttning och montage av maskiner och industrier. Man är experter på hantering av tunga maskiner, vilket kräver stor flexibilitet, problemlösningsförmåga och erfarenhet.
Svensk Leverantörstidning träffar Svizzas VD, Lennart Ernstsson, tillsammans med medarbetaren Thomas Söderqvist, som liksom Lennart varit med sedan starten, samt medarbetaren Fredrik Nilsson, som varit med sedan 2007.
– Vi har en god vi-anda här på företaget och vi strävar alltid efter att involvera och engagera de anställda i både beslut och planering, berättar man.
Svizza sysselsätter omkring 35–40 personer och man har en mycket låg personalomsättning bland de anställda. Företaget erbjuder varierade arbetsuppgifter, vilket de anställda uppskattar. Man arbetar kontinuerligt med modernisering, effektivitet och kvalitetssäkring.
– Majoriteten av våra anställda är mekaniker, svetsare, elektriker och mättekniker, och bland våra kunder märks stålverk, pappersbruk, pressgjuterier, smedjor, energibolag och värmeverk runt om i landet. På vår anläggning på Gjutaregatan i Kil har vi både ståltillverkning och smidesverkstad, berättar Lennart, Thomas och Fredrik.

Industriflyttar, industriunderhåll samt montage av industrimaskiner
Svizza kan sägas stå på tre ben, där det första är industriflyttar, vilket innebär att man antingen monterar ner enskilda maskiner, eller ibland hela industrier, och sedan transporterar dem till en ny plats där man monterar upp dem igen.
– Destinationen är ofta utlandet. Vi har transporterat maskiner och fabriker till platser så långt bort som Kina, Indien och Australien. Till vår hjälp under transporterna har vi Seacon Shipping, med vilka vi har en lång och god relation, säger Lennart.
Det andra benet som Svizza står på är industriunderhåll.
– Tack vare vår expertis inom mekanik erbjuder vi flexibla tjänster för att sköta underhåll och reparationer för våra industrikunder.
Det tredje och sista benet är kopplat till montage av nya industrimaskiner. Här kan man stå för ett helhetsåtagande, när det behövs har Svizza byggt hela fabriker från grunden.
– Ett sådant exempel är Göteborgsföretaget Tyre Recycling i Åsensbruk, där vi byggde upp en anläggning som klarar av att återvinna däck till 100 %.
Svizza AB är involverade i en mängd spännande projekt, inte minst tillsammans med Re:NewCell, som återvinner bomull ur bland annat kläder, och stora nyheter kring detta samarbete väntas till hösten.
– Utöver detta har vi ett nytt och spännande samarbete med finska Distence, som tillverkar lösningar för övervakning och vibrationsmätning av maskiner med roterande delar, avslutar Lennart Ernstsson, Thomas Söderqvist och Fredrik Nilsson.

Research: Axel Eriksson