Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En given samarbetspartner för lantbrukare

Stall med inredning av BS Agro.

BS Agro importerar och säljer kvalitativa och flexibla stallinredningar för nötkreatur och andra djur. Man erbjuder funktionella och säkra inredningar till ligg- och ströbäddsstallar och är med i hela processen, från ritning till montering. Därtill erbjuder man produkter såsom foderhäckar, grindar, vattenutrustning och behandlingsboxar. BS Agro har en stor kunskap om hur ett lantbruk bedrivs och erbjuder moderna lösningar.

BS Agro säljer produkter för nötkreatur i lösdrift och andra djur. Företaget erbjuder lösningar för både liggbås och ströbädd. Det som kännetecknar inredningarna är att de är funktionella och säkra och BS Agro hjälper gärna till med rådgivning, ritningar, inredning och montering.
Svensk Leverantörstidning träffar Acki Gauffin, som är VD på familjeföretaget, och en av hans söner Johan, som också är delaktiga i driften av företaget. BS Agro har levererat produkter för nötkreatur sedan 1997. Företagets kontor finns i en fantastiskt vacker herrgård på 400 m2 som är byggd 1690.
– Vi har en stadigt ökande marknad och utvidgar kontinuerligt vår verksamhet. Vi levererar till hela landet och är själva aktiva lantbrukare, vilket gör att vi förstår lantbrukare och deras behov runt om i Sverige, berättar företagarna.

Brett kontaktnät i branschen
BS Agro säljer produkter som tillverkas av olika ledande företag, till exempel tar man in franska och tjeckiska produkter. I dagsläget har man 6 fastanställda samt 3 som går in vid behov.
– Jag har ett brett kontaktnät och tog hjälp av detta vid företagets uppstart, vi var till exempel med på många utställningar såsom Elmia och liknande, säger Acki.
Det som har fått många lantbrukare att välja BS Agro är dels kvalitén på produkterna, och dels att systemet är mycket flexibelt. Dessutom har man ett stort lager och kan leverera i den takt som förfrågningarna kommer.
– Vi är lyhörda gentemot den svenska marknaden och vad som behövs och efterhand förändras också produktionen i de fabriker som vi arbetar med. Vi har till exempel ett system med teleskopsförskjutningar på våra grindar, vilket inte finns i många andra typer av grindar.

Säkerheten vid kalvning extra viktig
BS Agro förstod tidigt vikten av arbetsskydd mot djur och djurarbetare och har ett starkt säkerhetstänk kring sina produkter.
– Säkerhet kring kalvning är någonting som vi är bra på. Det farligaste som finns inom denna bransch är en ko som precis har kalvat och vill försvara sin kalv, en ko på 900 kilo ska man ta på största allvar. Vi har speciella kalvningsboxar i vårt sortiment där tyngdpunkten ligger på skyddet för lantbrukaren. Vi ser praktiskt på de problem som kan uppkomma och konstruerar lösningar för att hantera dem. Vi gör ofta gårdsbesök för att prata med lantbrukare om olika typer av lösningar, berättar Acki och Johan.
BS Agro har varit med och skapat hanteringslösningar som är bland de största i Sverige.
– Till våra storsäljare hör foderhäckar och en dubbel hondel LV 4 och LV 5, som kan kombineras med valfria handelar, samt personpassage i hondel som finns i längder från 1 meter till nästan 6 meter.
BS Agro får många kunder just eftersom de är bönder som jobbar mot bönder och förstår deras behov.
– Vi ger en god service, har ett gott rykte och ser alltid till att kunden blir nöjd. Att våra produkter är djurvänliga, flexibla och av hög kvalitet är en självklarhet för oss, avslutar företagsledarna.

Research: Peter Hägg