Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En flexibel underleverantör till industrin

Maskin hos Rekomo.

Formsprutning av plastdetaljer är Accenta AB:s specialitet. Det gedigna Kallingeföretaget står för såväl legotillverkning som egen produktion, och är tack vare sitt breda koncept, vilket innefattar allt från projektledning och utveckling till färdig produkt, en flexibel och komplett underleverantör till industrin.

Accenta Plast AB startades 1983 och formsprutar detaljer i plast, företrädesvis i form av legotillverkning, men man tillverkar dessutom en del egna produkter. På produktionsanläggningen i Kallinge träffar vi projektledare Pierre Larsson och produktionsledare Kalindi Parohit.
– Vi projektleder och utvecklar från framställning av verktyg till färdig produkt. Mycket av vår tillverkning handlar om plastdetaljer till koncernens olika bolag, upplyser Pierre Larsson och berättar att Accenta Plast AB sedan 2011 ingår i Markisol Group, en koncern som är världsledande inom fönstersolskydd, fönsterdekoration och inredning.
– Vi hjälper till med allt från idé till färdig slutprodukt och kan också ta fram provverktyg, vilket gör att ledtiderna blir minimala. Faktum är att vi är ensamma i Blekinge om att formspruta, säger Pierre.

Ändamålsenlig maskinpark
I Accenta Plasts maskiner kan man jobba med de flesta plastmaterial som finns på marknaden. Mycket av det granulat som köps in för tillverkningen färgar man själva för att kunden ska få exakt den nyans denne vill ha. Några av bolagets kunder har egna plast- och formverktyg, men många ger även Accenta Plast i uppdrag att ta fram prototyper, vilket man gärna bistår med.
– Ofta utgör våra produkter delar av ett större projekt och många gånger är vi med och utvecklar produkterna tillsammans med kunderna, berättar Kalindi Parohit.
Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken där Accenta Plast, i jämförelse med en del andra aktörer i branschen, förfogar över förhållandevis små maskiner med formlåstryck upp till 160 ton med skottvikt upp till 200 gram.
– Det är dock helt okej eftersom de flesta produkter vi tillverkar i regel är små. Maskinerna gör oss mycket flexibla, poängterar Kalindi.
Verksamheten sysselsätter i dagsläget sju anställda som jobbar i tvåskift. Möjligheten finns dock att gå upp på treskift om efterfrågan så kräver.

Nära kundrelationer
Många av Accenta Plast AB:s externa kunder är lokalt förankrade, vilket skapar en tät dialog och möjligheter för kunderna att bolla olika idéer.
– Vi har dock ambitionen att utöka såväl vår nationella som internationella kundbas. Möjligheterna finns definitivt, inte minst tack vare vår närhet till kontinenten och hamnarna i Karlshamn och Karlskrona. Redan idag levererar vi till exempel till Polen två dagar i veckan, säger Pierre Larsson.
Han framhåller företagets stående ambition att vara en flexibel och komplett underleverantör till industrin, och framhåller i sammanhanget den effektiva maskinparken, kunnig personal, hög flexibilitet och ett brett kontaktnät. Sammantaget skapas möjligheter för att alltid hitta en bra balans mellan produktkvalitet, leveranstider och pris.
– Då vi är ett relativt litet företag har vi snabba beslutsvägar, vilket gör att våra kunder får ut sina produkter i tid. Med en stor koncern i ryggen har vi de muskler som krävs när uppdragen blir större. Varje ny kund eller produkt är en ny erfarenhet som vi lär oss av. I den här branschen blir man blir aldrig fullärd, konstaterar Kalindi Parohit.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson