Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Driven kakelsättare i sydsvenska byggprojekt

Kakelsättarna i Hässleholm lägger kakel i en pool under konstruktion.

Allt fler väljer att använda keramik vid nybyggnation och renovering, en utveckling som blir allt tydligare i Kakelsättarna i Hässleholm. Här tar man sig an kakel- och klinkermontering i stora och små entreprenader, för en kundkrets som sträcker sig över stora delar av Skåne.

Kakelsättarna i Hässleholm AB, som startades 2007 och drivs av Patrik Ekstrand, arbetar i huvudsak med kakelmontering i bostäder, både nyproduktion och renoveringar, men även större projekt såsom skolor, kontorsbyggnader och äldreboende. Arbetsinsatserna sker övervägande i Skåne för både små och stora uppdragsgivare, oftast som underentreprenör.
– Vi har en stark bredd, vilket innebär att vi gör allt från försäkringsjobb och ROT-arbeten till entreprenader i samband med nyproduktion. Vi har valt att inte lägga alla ägg i en korg, plattsättning utgör basen i vår verksamhet, men härutöver jobbar vi även med måleri och fasadputs, då oftast i projekt där vi har plattsättningen, informerar Jessica Blixt som är Patriks sambo och den som ansvarar för kontoret.
Hon berättar att företaget har en platt organisation med en stark familjeprägel. Sammantaget sysselsätter verksamheten 35 anställda i ett flexibelt team med låg personalomsättning.
– I den här branschen är det numera svårt att hitta kompetent personal. Vi har dock ett bra samarbete med såväl traktens skolor som Arbetsförmedlingen, vilket underlättar när vi behöver rekrytera, säger Jessica. Flera av de anställda har utbildats i företaget och är idag mycket kvalificerade plattsättare.

Tydlig kvalitetsprägel
Kakelsättarna i Hässleholm utför uppdrag för flera av de stora bygg- och anläggningsföretagen. Utvecklingen har varit god ända sedan starten, omsättningen har ökat successivt, och idag tillhör företaget en av de största aktörerna i trakten inom sitt gebit. Genom åren har man legat bakom plattsättning i flertalet större projekt runt om i Skåne.
– Galleria Boulevard, tågdepån här i Hässleholm, det nya badhuset i Kristianstad samt ett antal skolor och förskolor i Kristianstad, Osby och Sölvesborg är bara några av våra meriter, säger Patrik Ekstrand.
Han anger företagets konstant höga kvalitetsnivå som en starkt bidragande orsak till dess framgångar.
– En hög kvalitet har varit vårt signum ända sedan starten. Våra kunder uppskattar också vår förmåga att vara lösningsorienterade. Det har gett oss förtroende för insatser i samband med exempelvis stambyten och omfattande bostadsprojekt. I snitt brukar vi jobba med cirka 500 lägenheter varje år, upplyser Patrik.

Det goda ryktet bästa reklamen
Patrik Ekstrand framhåller gärna personalstyrkan som rymmer många olika kompetenser. Deras arbetsinsatser talar för sig själva, vilket inneburit att Patrik och Jessica inte har behövt satsa på marknadsföringsinsatser i någon högre utsträckning. Det goda ryktet är, menar de, den bästa reklam de kan få.
– Vi siktar på fler och större jobb framöver. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar företaget och inte blir begränsade. Därför vill vi inte låsa in personalen i separata fack, i stället satsar vi på kontinuerlig vidareutbildning så att vi hela tiden är uppdaterade om vad som händer i branschen. Framöver hoppas vi kunna tillsätta en person till på projektsidan, avrundar Patrik Ekstrand.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson