Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Bredd och specialkompetens i Kenneths byggfirma

Bredden är kanske det som kännetecknar KNB Bygge med Kvalité AB allra bäst. Allt från måleri, köksrenoveringar och plattsättning till om- och nybyggnation ingår i det breda konceptet, vilket riktas mot både företag och privatpersoner.

KNB Bygg Med Kvalité AB är byggaren i Lomma med resurser för de lite mer komplicerade projekten, inte minst ombyggnationer av bostäder och mindre industribyggnader som man åtar sig i närområdet.
– Vi har stort kvalitets- och miljötänkande, säger Kenneth Nilsson, ägare och grundare till företaget som varit aktivt sedan 1997.
– Genom detta tänk i alla möjliga och omöjliga situationer ser vi till att utföra arbetet på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Vi tillhandahåller en totallösning och erbjuder allt från ny- och ombyggnader till köks- och badrumsrenoveringar, inredningsarbeten, målning – ja det mesta som faller under vårt gebit.
Kenneth berättar vidare att man vänder sig till både privatpersoner och företag i ett upptagningsområde som sträcker sig från Lomma och söderut, inte minst Lund och Malmö, och ibland även ut till Skanör/Falsterbo.

Specialister på kök och badrum
Kenneth Nilsson har, som han säjer, gått den långa vägen, från bygg- och anläggningslinjen på gymnasiet, via några år på Skanska och NE Magnusson Bygg. När ägaren till det sistnämnda gick i pension 1997 startade Kenneth KNB som enskild firma. Sedan 2004 är företaget ett aktiebolag.
– Idag känns det som om man i ett större bolag blir mer av en montör, medan det i en mindre firma som KNB gäller att lösa problem på en helt annan nivå, anser Kenneth som i dagsläget har fyra anställda snickare och en VVS:are i företaget.
– Då jag och en av snickarna mer eller mindre har specialiserat oss på kök, både renoveringar och nyproduktion, är det en stor fördel att ha en egen rörläggare som är certifierad enligt Byggkeramikrådet för vattentäta våtrum. Detta förenklar arbetet mycket när vi gör mindre totalentreprenader för både kök och badrum, säjer Kenneth.
Han berättar att KNB nyligen blivit rekommenderat av Kvänum Kök, vilket har resulterat i en hel del uppdrag kring  köksmontering.
– Just kök och badrum vill vi hunna ta ett helhetsgrepp om för att göra det tryggare för kunden. Vi ser till att kunden bara behöver ha kontakt med oss, medan vi sköter all kommunikation med övriga inblandande parter, såsom elektriker, plattsättare och målare.

God sammanhållning
De övriga snickarna i KNB tar sig gärna an större projekt. Just nu arbetar man på uppdrag av VVS-aktören Lundagrossisten med att bygga upp och inreda deras lokaler när de expanderar.
– Jag gillar att vara ute på fältet och tycker att vi är ett gott gäng. Om vi skulle växa mer finns risken att jag hamnar bakom skrivbordet än mer än idag, och det är inte min melodi, säger Kenneth.
Han lyfter fram den goda lagsammanhållningen i firman, vikten av att alla ställer upp för varandra och att man har en öppen dialog kring allt. Det ska vara roligt att gå till jobbet, betonar han, vilket förstås återspeglas i goda arbetsinsatser som gynnar kunden i slutändan. Inom kort kan dessutom en flytt vara på gång.
– Vi har en egen ny lokal ute vid Bilbesiktningen, men den får vi vänta med att göra klar tills alla våra åtaganden vi har för tillfället är färdigställda, berättar Kenneth Nilsson avslutningsvis.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson