Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Avancerade konstruktioner förenas med danska smidestraditioner

I Danmark har hantverkstraditioner, som exempelvis renodlade svets- och smideskunskaper, delvis gått tillbaka, men yrket har under senare år ökat betydligt i status. Företaget JH Smede är ett gott exempel på ett företag där man förenar framtagning av avancerade konstruktioner med genuina danska smidestraditioner.

Vi träffar Torben Jensen som tillsammans med sin vän Brian Hansen och kollega Morten Kock äger och driver det 18 man starka JH Smede.
– Vi har överlevt två lågkonjunkturer och lyckats behålla våra skickliga medarbetare. Det har inneburit att vi, när konjunkturerna har vänt, har kunnat behålla såväl kompetens som lokaliteter och den maskinella utrustning som krävs för alla typer av smidesuppdrag. Här i huset kan vi till exempel prefabricera balkonglösningar som vi sedan monterar på plats hos kunden. En ritning med tillhörande kravspecifikation är allt vi behöver, därefter gör vi resten, berättar Morten Kock.

Hög kapacitet
JH Smede har licens för svetsstandarden EN 1090-EXC1-3 och är godkänt för svetsning av exempelvis byggnadskonstruktioner. Utöver detta åtar sig företaget att utföra reparationer samt om- och tillbyggnader kring olika industriprojekt. Det kan vara stativ, trappor, räcken eller annat, men faktum är att JH Smede i princip saknar begränsningar i det avseendet.
– Vi har vår bas här i Fredericia på Jylland, men vi har alltid fasta team på plats i Köpenhamn och kan också serva andra områden med färdiga produkter, exempelvis i hela södra Sverige, upplyser Morten Kock.
Om kunden önskar exempelvis blästring, varmgalvanisering, pulverlackering eller vanlig sprutmålning med vattenbaserade färger kan JH Smede stå till tjänst även här. Genom att ta hjälp av professionella samarbetspartners på hemmaplan blir det inga tidsmässiga fördröjningar för kunderna.

Vänder sig till Sverige
Hur ser då Morten Kock på ett samarbete över gränserna?
– Både Sverige och Norge är intressanta marknader för oss. Vi har hög kapacitet, projekt upp till 250 ton kan vi i regel klara på tio veckor, medan mindre uppdrag bara kräver två till fyra veckor, berättar Morten och avslutar med en hälsning till Sverige:
– De som är intresserade av ett samarbete kring ett mindre eller större projekt är välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Text och research: Bengt-Olle Persson