Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Atea stöttar teknik- och forskningssatsning i Norrbotten för att bryta äldres digitala utanförskap

I ett unikt projekt i Norrbotten får en grupp äldre i den kommunala vård- och omsorgen vara med i utvecklingen av en ny typ av digital plattform. Satsningen är ett samarbete mellan LTU, Luleå kommun, Kalix kommun, Arvidsjaurs kommun, Region Norrbotten och Atea. Siktet är inställt på att underlätta äldres kontakt med barn och barnbarn, och hjälpa dem att bli mer aktiva i vardagen och delaktiga i samhället.

Anneli Nyman, biträdande professor på Luleå tekniska universitet, är forskningsansvarig för projektet och initialt har intervjuer med de äldre genomförts:
– De äldre pratar alla om hur de saknar världen utanför sin bostad och hur de vill se och prata med sina nära och kära. Tyvärr är ju Facetime, Skype, appar, e-tjänster, bank-id och webbsidor för komplext och svårt att använda för de flesta i den kommunala omsorgen. De har bara sin tv, och på sin höjd en smartphone.
Vetenskapliga studier har visat att isolering, ensamhet och digitalt utanförskap är ett stort problem som medför att den fysiska och psykisk hälsan försämras.
– För att lösa våra utmaningar inom äldreomsorgen behöver vi söka lösningar som skapar effektivisering på både kort och lång sikt. DioD ger förutsättningar och möjlighet att öka delaktigheten i samhället och minska känslan av ensamhet i ett tidigare stadium innan behovet av omsorgsstöd uppstår. Som Luleåbo känner jag mig stolt att min kommun tänker ett steg tidigare för att nå nyttor längre fram i livet.

Innehållet skräddarsys
Satsningen ”DioD Digital och Delaktig” görs med finansiering från EU:s regionutvecklingsfond, LTU, Luleå kommun, Kalix kommun, Arvidsjaurs kommun och Region Norrbotten.
– Det unika med plattformen blir enkelheten. Man behöver inte gå in i olika appar, utan man ser i princip en bild på sin son på skärmen och trycker för att påbörja ett videosamtal. AI-teknologi möjliggör även röstassistans, säger projektledaren Stig Gabrielsson, it-utvecklare vid socialförvaltningen på Luleå kommun.
Innehållet skräddarsys efter varje äldres behov och intressen; det kan vara påminnelser (läkarbesök etc), evenemang som intresserar personen (trubadurafton, bingo etc), och digitala fikarum.
De äldre kommer under våren testa olika funktioner och ge feedback. Plattformen byggs tillsammans med Atea, Nordens största leverantör av it-infrastruktur. Forskare vid LTU analyserar och följer upp. Om projektet faller väl ut är siktet inställt på att erbjuda lösningen till kommuner över hela Sverige.

Källa: Atea