Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Atea förser Stockholms stads skolor med digitala verktyg

Fem medarbetare på Atea.

Atea tecknar nytt avtal med Stockholms stad för att leverera digitala enheter till cirka 90 000 elever och 15 000 medarbetare inom skolan. Avtalet kommer att löpa närmare tre år med möjlighet till förlängning med ett år, till ett uppskattat värde om cirka 140 miljoner SEK per år.

– Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet att vara en del av Stockholms stads digitaliseringsresa. Att bidra med verktyg som stöttar elevernas inlärning och förbereder dem för framtiden är ett viktigt uppdrag, säger Linus Wallin som är chef för Region Stockholm på Atea.

Hållbarhet
Avtalet innebär att Atea tar ansvar för en säker, trygg och hållbar leverans av digitala enheter till skolorna i Stockholms stad. I avtalet ingår bland annat hållbar hantering av enheterna vid slutet av användningsperioden. Dessa skickas då till Ateas logistikcenter där de töms på data på ett säkert sätt och rekonditioneras för att, om möjligt, återanvändas i en annan verksamhet. Den största påverkan på miljön sker i tillverkningsfasen av it-produkter och att förlänga deras livscykel är därför det bästa sättet för verksamheter att minska sina koldioxidavtryck kopplat till it.
– Hållbar it-användning är en stor del av Atea och det känns både roligt och viktigt att jobba med frågan tillsammans med Stockholms stad, som har kommit långt i sitt eget hållbarhetsarbete. Genom avtalet säkerställer vi från Ateas håll ett miljömässigt återtag av produkterna där elevernas personuppgifter samtidigt är säkrade, sammanfattar Linus.
Källa: Atea