Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt mer av NCC:s basmaterial miljövarudeklareras

Arbete på grustag av NCC.

NCC har arbetat med miljövarudeklarationer under ett antal år. Men nu intensifieras arbetet i takt med att allt fler viktiga kunder efterfrågar denna typ av livscykelbaserad och transparent information. Fokus ligger på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om livscykelns miljöpåverkan, till exempel avseende klimat, för en produkt eller tjänst.
I slutet av förra året kunde NCC certifiera sin process för att ta fram miljövarudeklarationer för olika typer av ballast- och asfaltprodukter från företagets täkter och asfaltverk i hela Norden.
I samband med att processen utarbetades gjordes också miljövarudeklarationer för täkten Glimmingen och asfaltverket Porsen utanför Uddevalla.
– Med en certifierad process för att ta fram en miljövarudeklaration kan vi göra så många EPD:er vi önskar och publicera dem själva. Det bedömer vi vara ett framgångskoncept eftersom vi har så många täkter och asfaltverk runtom i Norden, säger Marie Berglund, hållbarhetskoordinator på NCC Industry, och fortsätter:
– Arbetet med att ta fram processen har varit tidskrävande men givande. Vi ser att inte bara våra kunder utan också vi själva kommer att ha nytta av informationen. Med en livscykelanalys som grund kan man identifiera var i processen förbättringar ska prioriteras om man, till exempel, vill energieffektivisera sin verksamhet, säger Marie Berglund.

Först i Norden
Det är inte bara ballast- och asfaltverksamheten som arbetat med miljövarudeklarationer under det gångna året. I slutet av januari publicerade Hercules Grundläggning AB, ett företag inom NCC Industry, sin EPD för betongpålar.
– Vi har samlat mängder av data från våra pålfabriker i Ucklum och Västerås för att kunna göra de livscykelanalyser som behövs. Så vitt vi vet är vi först i Norden med en miljövarudeklaration för betongpålar, säger Göta Sörqvist, affärsutvecklare på Hercules.

Källa: NCC