Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Säkra smidesprodukter till industrin

Glödhet smidesprodukt av Forgex Sweden.

Forgex Sweden AB i Arvika är ett kompetent smidesföretag som förvaltar en gedigen smidestradition. Företaget levererar produkter till den tunga fordonsindustrin och verkstadsindustrin, men också till försvarsindustrin, gruvindustrin och skogsindustrin. Smidda produkter har många fördelar och användningsområden. De är funktionella, säkra och kostnadseffektiva.

Vi träffar Per Axelsson, som är VD samt delägare på Forgex Sweden AB i Arvika. Forgex Sweden tillverkar smidesprodukter till bland annat den tunga fordonsindustrin och tillverkningsindustrin, vilket namnet antyder då forge är det engelska ordet för smedja. Kunderna finns främst inom europeisk verkstadsindustri och dess underleverantörer. Forgex Sweden har två smidesfabriker i Sverige, i Arvika respektive Virsbo. Förutom de två anläggningarna i Sverige har företaget två anläggningar i Frankrike och en i Polen.
– För närvarande är vi 130 anställda här på Forgex Sweden i Arvika. Vi tog över den här anläggningen 2017. Compenenta var den tidigare ägaren, men de gick tyvärr i konkurs. Forgex ägs av Hugh Aiken, en amerikan, men jag är delägare och äger 10 %. Det som utmärker oss som företag är att vi är väldigt duktiga på smide, berättar Per.
Per har själv en lång och gedigen yrkeserfarenhet och har under livet antagit många utmanande uppdrag på olika företag i olika delar av världen, erfarenheter som nu kommer väl till pass i arbetet på Forgex Sweden.
– Jag är uppvuxen i Värmland och kommer senast från Competenta, där jag var platschef. När Forgex tog över blev jag operativ chef där, och senare tog jag över VD-rollen. Från början har jag en utbildning i el, tele samt styr och reglerteknik. Jag har alltid haft ett stort elektronikintresse, men även varit deltidsbrandman och gjort soldattjänst i FN. Jag kombinerar mitt teknikintresse med empati och en vilja att hjälpa människor. Jag är lite av en problemlösare, berättar Per.

Smidesprodukter är säkra och kostnadseffektiva
Forgex Swedens affärsidé är enkel, att ta fram kvalitativa smidesprodukter till krävande kunder.
– I dagsläget arbetar vi mycket mot den tunga fordonsindustrin, där vi är en stor aktör. Vi tar fram produkter och smidesdetaljer till växellådor avsedda för lastbilar. Skillnaden på en smidd och gjuten produkt är att en smidd produkt är säkrare, i gjutna produkter kan man få håligheter och porösa områden. Man får också en minskad materialåtgång i smidda produkter, vilket är bra ur ett miljöperspektiv, samt kostnadseffektivt, säger Per och berättar vidare att ventiler och hjulnav, som ska vara säkerhetsklassade, ska vara varmsmidda och inte gjutna just på grund av säkerheten.
– Vi levererar mycket produkter till Volvo och Scanias fordon. Vi gör drev till växellådorna samt även drivlinjedetaljer som kardanstänger med mera. Från Arvika levereras mycket till Scania, medan Virsbo mestadels levererar till Volvo.
Per menar att branschen både har fördelar och utmaningar.
– Vi är en av få större smedjor som finns kvar i Sverige idag. Pandemin har dock påverkat oss negativt, därför har vår omsättning minskat, men vi ser positivt på framtiden och att fortsätta utvecklas framöver. Vår omsättning ser ut att hamna på omkring 300 miljoner 2020, säger Per.

Vill utveckla produktfördelningen och växa
När Per får frågan hur man ser på framtiden, menar han att stabiliteten är en viktig faktor.
– Idag handlar det mycket om stabilitet, då det har varit tufft med pandemin. Både smidesbranschen och gjuteribranschen är pressade idag. Vi vill ha en stabil process och ett stabilt företag med en bred fördelning i produktportföljen som gör oss mindre sårbara vid förändringar. Till exempel tillverkar vi produkter även till försvarsindustrin, gruvindustrin och skogsindustrin, och det är något som vi vill utveckla. Samtidigt vill vi växa volymmässigt, säger Per och tar upp en annan fabrik som exempel.
– Vår franska systerfabrik tillverkar bara omkring 30 % av sina produkter till fordonsindustrin, och i övrigt tillverkar man produkter till verksamheter inom jordbruk, järnväg och infrastruktur.
När Per får frågan vad han mer vill lyfta under intervjun, tar han upp företagets personal.
– Vår personal är mycket lojala och skickliga i sitt hantverk. De utför ett yrke med lång tradition och de är väldigt duktiga på vad de gör. Jag ser mitt arbete som ett kall, ett uppdrag. Det är en livsstil, inget 7–4 jobb, avslutar Per Axelsson.

Research: Peter Hägg