Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nu lanseras Mur & Putsföretagens branschregler

Nyligen lanserade branschföreningen Mur & Putsföretagen egna branschregler, med syftet att skydda en fasadkonstruktion från utifrånkommande fukt. Mur & Putsföretagens branschregler trädde i kraft i juni 2024, i god tid innan Boverkets nya byggregler börjar gälla. De nya branschreglerna blir ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer såväl som för beställare, projektörer och arkitekter.

Den pågående översynen av Boverkets nya byggregler, som sker inom projektet Möjligheternas byggregler och beräknas vara klara den 1 januari 2025, kommer att lägga ett större ansvar på byggbranschen. Som ett svar på det har Mur & Putsföretagen tagit fram specifika branschregler för fasader med puts på isolering och puts på ventilerade fasadsystem, med generella anvisningar för nyproduktion.
– Mur & Putsföretagens branschregler är en säkerhet. Alla som väljer ett putsat fasadsystem, levererat och utfört av aktörer som följer branschreglerna och allra helst är medlemmar i Mur & Putsföretagen, ska känna en trygghet. Svenska mur- och putsbranschens samlade erfarenheter kring hur man skapar robusta och hållbara fasader och fasadsystem har vi samlat här, säger Johan Onno, vd på Mur & Putsföretagen.

”Det ska vara lätt att göra rätt”
För leverantörer som önskar så finns en möjlighet att förenkla för beställarledet och föreskrivande led att välja putsade fasadsystem. Detta görs genom att låta Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté granska att respektive fasadsystem uppfyller kraven enligt branschreglerna. Godkända fasadsystem enligt Mur & Putsföretagens branschregler kommer tydligt redovisas i en separat bilaga.
– Det ska vara lätt att göra rätt. Putsade fasader som uppförs i enlighet med Mur & Putsföretagens branschregler och respektive leverantörs anvisningar är fukt- och brandsäkra, får optimerad livslängd och hög estetik. Det är verkligen hållbart byggande, säger Johan Onno.
Mur & Putsföretagen planerar även för att ta fram ett kapitel för murverk under 2024.

Källa: Mur & Putsföretagen