Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

OM OSS

Svensk Leverantörstidning

Sveriges största affärstidning för leverantören och underleverantören!

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 35 000 exemplar. Tidningen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta artiklar och nyheter.

Etablerad mötesplats för Sveriges underleverantörer

Vem du än är i ett brett spektra av branscher, så hittar du kunder, leverantörer och affärspartner i Svensk Leverantörstidning. I över 35 år har Svensk Leverantörstidning varit en värdefull informationskälla för ledare och chefer i såväl små som medelstora och stora företag – med fokus på produktnyheter, affärsutveckling, branschanalyser och myndighetsinformation. När vi skriver om ett företag eller en händelse gör vi det alltid utifrån den lokala underentreprenörens perspektiv. Genom att beskriva hur andra gör vill vi på ett positivt sätt visa på nya affärsmöjligheter för andra leverantörer i motsvarande situationer.

Vi vänder oss till tillverkare, grossister och leverantörer inom flera aktuella branscher samt inte minst till den offentliga sektorn. I samband med mässor, konferenser och andra aktuella händelser riktar vi in distributionen till att täcka ett speciellt geografiskt område eller en speciell bransch till 100 procent. Vi skriver om tekniken, tillämpningarna och affärsmodellerna, om juridikens irrgångar, försäkringsfrågor och EU-regler, om offentlig upphandling, export och marknadsföringsfrågor. Vi informerar också om aktuella stöd och utvecklingsbidrag. Uppskattade är även våra temablock om förutsättningarna för affärer i och med våra grannländer.