Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fordonsindustrin pekar på stigande energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA som viktiga utmaningar

Den andra globala undersökningen från ABB, Automotive Manufacturing Outlook Survey, visar på oro för stigande energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA. Ovissheter kring deadlines för produktion av elfordon kan kopplas till bristen på utbildad arbetskraft. ABB:s energieffektiva automationslösningar är lösningen på centrala utmaningar.

Den globala undersökningen som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och industrispecialisten Automotive Manufacturing Solutions (AMS) visar att de stigande kostnaderna för energi i Europa och arbetskraftskostnader i USA utgör stora utmaningar för fordonsindustrin. ABB Robotics andra årliga barometerundersökning om fordonsindustrin visar att mer än hälften (53 procent) av alla respondenter i Europa anger ökande energikostnader som en av de tre viktigaste frågorna jämfört med enbart 38 procent i Asien. I Nordamerika säger 63 procent att stigande arbetskraftskostnader är den enskilt viktigaste frågan, något som möjligen förstärks av fackförhandlingar nyligen där man säkrade tvåsiffriga löneökningar åt sina medlemmar.
– Ökande kostnader för arbetskraft och energi var framträdande i vår andra årliga undersökning, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line.
– Det finns redan lösningar för att minska energiförbrukningen vid tillverkningspunkten. Med nya generationer av intelligent automation och robotstyrenheter som ABB:s OmniCoreTM minskar strömförbrukningen avsevärt – med upp till 20 procent – tack vare användningen av ledande programvara, lättare material och regenerativa system.

Fortsatt starka tvivel på om deadlines för produktionen av elfordon kan hålla
Vid ABB:s första undersökning Global Automotive Manufacturing Outlook Survey ifrågasatte branschexperter om föreskrivna tidsramar för att ställa om till produktion av rena elfordon skulle kunna uppnås. Frågan återkom i årets undersökning och det är nu färre respondenter som tror starkt på att omställningen går att klara, från tidigare 11 procent ned till bara 8 procent i år. Över hälften (53 procent) anser fortfarande att målen aldrig kommer att nås, jämfört med 59 procent vid föregående års undersökning.

Specifika kompetensbrister ger insikter
En orsak till tvivlet på om deadlines kommer att hållas för elfordonsproduktionen kan bero på oron kring bristen på utbildad arbetskraft. Över hälften (54 procent) av alla respondenter anser att specifika kompetensbrister ger stor påverkan på tillverkningen: europeiska (52 procent) och asiatiska (58 procent) respondenter pekar på kompetens inom elfordon och batterier som de primära problemområdena.
– Kompetensbristen inom vissa mycket specifika områden är ett bekymmer inom industrin, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
– I och med att produktionen av elfordon ökar blir behovet av kompetenshöjning eller omplacering av ett stort antal befintliga medarbetare liksom behovet av att attrahera nya talanger till fordonsindustrin allt viktigare. Elfordonstillverkning ställer, tillsammans med alltmer programvara, elektriska och avancerade elektroniska komponenter, krav på nya och annorlunda kunskaper och undersökningen speglar en övertygelse om att fler insatser behöver göras.
ABB Robotics har svarat på utmaningen genom att investera i uppsökande program som man tagit fram tillsammans med hundratals skolor och universitet runt om i världen för att lära ut färdigheter inom automation och programvaror till studerande, kunskaper som sedan kan utgöra grunden för framtidens smarta tillverkningslösningar. Företagets utbildningsrobot IRB 1090, som verifierats av STEM.org, har utformats att stärka eleverna när de lär sig grunderna i robotprogrammering.

Störningar i försörjningskedjan lyfts fram
Undersökningen lyfter också fram hur störningar i försörjningskedjan som orsakats av den globala instabiliteten även fortsatt är ett stort problem för branschen och ofta leder till komponentbrister och produktionsförseningar. Mer än en tredjedel (35 procent) av alla respondenter lyfter fram denna fråga och det syns en stark ökning bland respondenterna i Nordamerika (51 procent) där man anser att detta är regionens främsta utmaning för tillverkningen.
I ABB:s undersökning samlade man in åsikter i ett antal olika ämnen från en omfattande mix av närmare 400 branschexperter, från fordonstillverkare och leverantörer på alla chefsnivåer till ingenjörer och andra specialister inom hela fordonstillverkningsbranschen.

Källa: ABB