Annonsera print | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Annonsera print

Vill du annonsera i tidningen?
Kontakta:
Stefan Carewall
Annonschef
Telefon: 031-719 05 17
E-post: stefan.carewall@hexanova.se

Ladda ner information, priser och utgivningsplan 2018 (pdf)

 

Etablerad mötesplats för Sveriges underleverantörer
Vem du än är i ett brett spektra av branscher, så hittar du kunder, leverantörer och affärspartner i Svensk Leverantörstidning.

I över 20 år har Svensk Leverantörstidning varit en värdefull informationskälla för ledare och chefer i såväl små som medelstora och stora företag – med fokus på produktnyheter, affärsutveckling, branschanalyser och myndighetsinformation. När vi skriver om ett företag eller en händelse gör vi det alltid utifrån den lokale underentreprenörens perspektiv.  Genom att beskriva hur andra gör, vill vi på ett positivt sätt visa på nya affärsmöjligheter för andra leverantörer i motsvarande situationer.

Vi vänder oss till tillverkare, grossister och leverantörer inom flera aktuella branscher samt inte minst till den offentliga sektorn. I samband med mässor, konferenser och andra aktuella händelser riktar vi in distributionen till att täcka ett speciellt geografiskt område eller en speciell bransch till 100  %. Vi skriver om tekniken, tillämpningarna och affärsmodellerna, om juridikens irrgångar, försäkringsfrågor och EU-regler, om offentlig upphandling, export och marknadsföringsfrågor. Vi informerar också om aktuella stöd och utvecklingsbidrag. Uppskattade är även våra temablock om förutsättningarna för affärer i och med våra grannländer.

Utnyttja affärsmöjligheterna
Sju gånger om året möter våra uppskattningsvis 100 000 läsare ett nytt nummer av Svensk Leverantörstidning. Läsarna finns inom såväl mindre och medelstora företag som inom stora rikstäckande koncerner. Tidningen distribueras även till landets kommuner, statliga verk och myndigheter.Vi gör en tidning som speglar utvecklingens frontlinjer och visar på marknadens möjligheter. En tidning som blir läst och som leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare omvärlds- och marknadsbevakning är vårt uppdrag. Samtidigt kan vi erbjuda leverantörerna möjligheten att med träffsäkerhet nå den målgrupp som fattar besluten inom svenskt näringsliv.

Distribution
Näringslivet
Industri
Verkstadsindustrin
Livsmedelsindustrin
Bygg
Elektronik

Stat och kommun
Inköpsansvariga på bolag
och förvaltningar inom:
Stat
Kommun
Landsting

Tjänster
Transportsektorn
Bygg och fastighetssektorn
Energi och miljö
Informationsteknologi
Elektronik och data
Finansiella tjänsteföretag
och institutioner
Hotell och konferensanläggningar

PRISER & ANNONSSTORLEKAR

Uppslag
480×348 mm (520×370 + 3 mm)
51 900 kronor

Helsida – stående
240×348 mm (260×370 + 3 mm)
34 900 kronor

Halvsida – liggande
240×175 mm
22 900 kronor

Halvsida – stående
120×348 mm
22 900 kronor

Kvartsida – liggande
240×87 mm
16 900 kronor

Kvartsida – stående
120×175 mm
16 900 kronor

Åttondel – liggande
120×87 mm
12 900 kronor

Åttondel – stående
59×175 mm
12 900 kronor

1/16 – liggande
120×43 mm
9 900 kronor

1/16 – stående
59×87 mm
9 900 kronor

Frontbox
75×20 mm
7 900 kronor

Streamer
240×60 mm
12 900 kronor

Streamer
240×30 mm
9 500 kronor

Klicka här för mer information om formaten