Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Personlig assistans för allas unika behov

I Assistanspoolen Sweden AB utgår man alltid från den enskilde individens behov och önskemål. Ända sedan 90-talet har man jobbat aktivt med att erbjuda alla sina brukare möjlighet till självbestämmande, trygghet, välmående och ett innehållsrikt liv utifrån var och ens personliga förutsättningar.

Vi träffar Christer Ryder som tillsammans med sin svärmor, Marie Jarleng, startade Assistanspoolen Omsorg Sweden 1996 när en anhörig med funktionsnedsättning var i behov av personlig assistans. Idag driver Christer Assistanspoolen tillsammans med Carina Ryder.
– Det har hänt en hel del i branschen sedan dess, konstaterar Christer.
– Tidigare var det betydligt vanligare att anhöriga ansvarade för den personliga assistansen, men i takt med att assistansbolag som vi fick ett allt större ansvar ökade också kraven på oss. Idag har vi tillståndsplikt för att kunna bedriva verksamheten, samtidigt som vi förstås måste följa riktlinjerna från tillsynsmyndigheten IVO.
Christer berättar vidare att man från början var två anställda, men att man numera är cirka 450 aktiva personer i Assistanspoolen Omsorg Sweden. Verksamheten finns representerad på Öland och i Helsingborg och arbetar utifrån filosofin att synliggöra och tillgodose brukarnas unika behov utifrån ett professionellt förhållningssätt.
– Vi är duktiga på att matcha rätt personal mot rätt brukare. Där har vi alltid lyckats väl och det är en av våra framgångsfaktorer, framhåller Christer Ryder.

Tillit, engagemang, kompetens och kommunikation
I Assistanspoolen Omsorg strävar man efter att brukaren i så hög utsträckning som möjligt ska kunna leva det liv vi andra lever. Delaktighet och att arbeta nära brukaren är A och O i sammanhanget, och därför ser man till att det är samma person som assisterar gång efter gång.
– Det är något som utvecklar både assistenten och brukaren, menar Christer som gläds varje gång föräldrar till barn med funktionsnedsättningar visar uppskattning för det jobb man utför.
– Vi är bra på att ge våra brukare en meningsfull och stimulerande tillvaro. Många föräldrar har svårt att hinna med detta och samtidigt sköta ett jobb och allt annat som vardagen kräver. Sådant måste man ha stor förståelse för, och i det perspektivet känns det förstås väldigt stimulerande att kunna göra avgörande insatser för familjer med dessa behov, säger Christer med stort eftertryck.
Han framhåller verksamhetens ledord TEKK, vilket står för tillit, engagemang, kompetens och kommunikation. I slutändan handlar det om att tillgodose den enskilde individens behov och här blir Assistanspoolen Omsorg Swedens kompetens och engagemang avgörande. Man bevakar brukarnas intressen och finns alltid tillgängliga, 24 timmar om dygnet.
– Man kan säga att vi har lyckats bättre med vårt jobb ju mindre brukarna behöver oss. När brukarna i så hög utsträckning som möjligt kan ta hand om sig själva har våra assistenter gjort goda insatser. Ingen vill ha en personlig assistent bredvid sig dygnet runt, utan så långt det är möjligt leva samma liv som innan funktionsnedsättningen, påpekar Christer Ryder.

Kompetensutveckling och kvalitetssäkring
I Assistanspoolen Omsorg arbetar man ständigt med utveckling av personalen via kontinuerliga internutbildningar. Man var tidigt ute med digitala hjälpmedel och har länge arbetat efter system för att kvalitetssäkra verksamheten. Företaget samverkar med andra aktörer i branschen och Christer var dessutom en av initiativtagarna till att starta en branschorganisation för tio år sedan.
– Via denna ges vi möjlighet att dela med oss av erfarenheter och tillsammans påverka branschen till det bättre. Ibland vet helt enkelt inte politikerna vad som är bäst för människan. Många väljer bara att se till hur dyrt det blir och inte till vad man får, säger Christer.
Han spår en fortsatt god utveckling i Assistanspoolen Omsorg Sweden AB och berättar att det finns långt framskridna planer på att etablera verksamheten även i Malmö och Lund. Nyligen startade man också ett kontor i Kiev i Ukraina.
– Expansion är bra, men vi är noga med att den aldrig sker på bekostnad av vår höga kvalitet. Den går före alla vinstmarginaler, vi jobbar med hjärtat och det ska prägla alla delar av våra arbetsinsatser, fastslår Christer Ryder.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson