Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nytt koncept möjliggör elbilsboom i Stockholm

Cecilia Wemming, talesperson i laddinfrastrukturfrågor på Ellevio.

Sverige står inför en elbilsboom. Som ett sätt för att skynda på utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen i Stockholm lanserar Ellevio en ny modell för att ansluta laddstolpar till elnätet.

Enligt branschorganisationen Powercircle förväntas andelen elbilar öka kraftigt kommande år och 2025 stå för 50 procent av nybilsförsäljningen. Dock finns det en utbredd oro att bristen på laddinfrastruktur kan komma att bromsa in resan mot en fossilfri transportsektor. Som ett svar på det gör Ellevio en storsatsning på att öka antalet publika laddplatser i Stockholm.
– Vår utgångspunkt är att det är tidskrävande och dyrt att gräva upp en gata flera gånger. Vi är mitt uppe i en enorm modernisering av Stockholms elnät och arbetar på många platser. Då är det logiskt att vi samtidigt förbereder för laddinfrastruktur, säger Cecilia Wemming, talesperson i laddinfrastrukturfrågor på Ellevio.
– Kan vi lösa båda uppgifterna vid ett och samma tillfälle finns stora samhällsekonomiska vinster att göra, säger Wemming.
Billigare och snabbare
Undersökningar visar att den nya modellen kommer göra anslutningarna både betydligt billigare och kunna genomföras snabbare. Det kommer i sin tur förbättra laddoperatörernas lönsamhet, vilket leder till fler laddstolpar på Stockholms gator. När konceptet presenterades för en handfull laddoperatörer fick det ett varmt mottagande.
– Kan vi skynda på transportsektorns elektrifiering genom att se över hur vi arbetar med anslutningar av laddstolpar till elnätet är det självklart något vi ska göra. Alla aktörer vi pratat med är väldigt positiva och ser det här som helt rätt väg framåt, säger Cecilia Wemming.
Via Stockholms Stads laddkarta kan laddoperatörer se vilka platser som pekas ut av Ellevio som lämpliga för nya laddstolpar. Platserna har analyserats och valts ut utifrån kriterier som var det pågår eller kommer starta elnätsprojekt och tillgänglig kapacitet i nätet. Kartan uppdateras kontinuerligt med nya platser, utifrån de möjligheter som Ellevio identifierar.
”Banbrytande projekt”
Tack vare ett nära samarbete med Stockholms stad börjar Ellevio implementera sin nya modell i Stockholm, där de också äger elnätet.
– Stockholms stad har satt som mål att bygga 4 000 nya laddplatser till 2022 i samarbete med näringslivet. Det här projektet är banbrytande och möjliggör ett högre tempo i utbyggnaden av laddinfrastruktur, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.
Den andra delen av konceptet är utformningen av abonnemangen för laddstolpar. Abonnemanget har ett mycket lägre pris än ett normalt abonnemang. I utbyte accepterar laddoperatören en lägre effekt till laddgatan under kritiska perioder, där elnätet riskerar att bli överbelastat. Detta gör att Ellevio kan ansluta många laddgator utan att äventyra leveranssäkerheten till kunderna.
Källa: Ellevio