Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett ständigt lika aktuellt utilitysystem

Företagsdata i Åhus ligger bakom utilitysystemet Elvira, som är ett högst anpassningsbart och agilt affärssystem som har använts länge i energibranschen. Numera vänder företaget sig även till bland annat fjärrvärmebolag och företag inom VA. Företagsdata i Åhus följer ständigt utvecklingen, för att kunna förutse sina kunders behov.

Företagsdata i Åhus är ett tech-bolag som grundades 1994 av tre kompanjoner. På den tiden bestod företaget av ett fåtal konsulter och programmerare och en administratör. Man fick sitt stora genombrott på marknaden två år senare när man ombads utveckla ett utilitysystem för energibranschen. Resultatet blev affärssystemet med namnet Elvira.
– På Företagsdata i Åhus utvecklar, marknadsför och säljer vi detta affärssystem. Tidigare har det endast varit mot energibranschen, men nu riktar vi oss även mot till exempel fjärrvärmebolag och VA-företag, berättar Per Pettersson, som är delägare och ordförande i styrelsen.

Affärssystemet Elvira
Elvira är alltså ett utilitysystem, det vill säga ett affärssystem som är anpassat för att användas inom det som på engelska kallas ”utilities”, vilket betyder vattenverk och elnät, men i modern tid även exempelvis bredbandsbolag. Elviras grundmoduler ger grundläggande informations- och debiteringssystem och en mängd olika periodiska nyttigheter, som kabel-TV, bredband och renhållning. Uppgifter om kunder, anläggningar, mätare, avtal, fakturor och avläsningar finns samlade i ett anläggningsregister, där kunderna kan få en överskådlig bild av alla mättal. Tanken med Elvira är att det ska göra kundprocesserna lätta och smidiga, vilket underlättar arbetet, så att man kan få mer tid över för till exempel sina kundrelationer.
– Många större aktörer har sina egna affärssystem. Det är lite annorlunda för små och medelstora företag; det är naturligt att de behöver vår hjälp med detta. Flexibiliteten i systemet gör att man kan använda det vare sig man är två eller femtio anställda på ett företag, säger Per.
När Företagsdata i Åhus utvecklade Elvira, köpte man även in ett fjärrvärmesystem. Man plockade då ut det bästa ur systemet och bakade in i sitt eget, vilket gör att man numera även är väldigt duktiga på fjärrvärme. Redan från början märkte man att de mindre kunderna även hade behov av hårdvara.
– Då beslutade vi oss för att ta in detta för att kunna agera som en helhetsleverantör för dem. Sedan blir det rätt naturligt att detta sker i närområdet här i Skåne, säger Per.

Nära sina kunder
Per är en av flera delägare i bolaget. När grundarna nådde pensionsålder ville de inte sälja företaget vidare till ett externt företag. Lösningen blev att företaget nu har flera delägare. En nyckel till företagets framgångar är kanske just att man har hållit nere personalstyrkan. Per började på företaget 2006, det vill säga tolv år efter företaget hade grundats. På den tiden var man 6–7 medarbetare. Idag är man 20 medarbetare. Företagsdata har också öppnat ett kontor i Alingsås, Västergötland, där företaget har flertalet av kunderna. Genom att ha en liten organisation kan man jobba närmare sina kunder, vilket gör att man kan jobba agilt, och kan utveckla Elvira baserat på både den rådande utvecklingen och sina kunders behov.
– Genom att jobba med långsiktiga relationer vet vi alltid vilken hårdvara och mjukvara som behövs för att köra systemet så optimalt som möjligt, förklarar Per.
På tekniksidan ser man en ökad efterfrågan från företag som vill hosta sina servrar i stället för att äga sina egna servrar.
– Detta är något vi erbjuder redan nu. Kunderna ska kunna gå från tio till trettio medarbetare utan att servrarna ska begränsa dem. Det är ett tåg vi vill vara med på, säger Per.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler