Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En trygg legotillverkare av avancerade detaljer

Aktörer inom exempelvis försvars- och laserindustrin har i AB Ramax Mekaniska Verkstad en trygg och stabil legopartner. Ramax tar med hjälp av skärande bearbetning fram avancerade detaljer till beställare med högt ställda krav på funktion och precision, vilket har byggt en kundkrets som sträcker sig över både Sverige och utomlands.

AB Ramax Mekaniska Verkstad startades 1974 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt till att idag sysselsätta ett 20-tal personer i ett koncept kring tillverkning av avancerade detaljer. Man tar fram allt från enstaka prototyper till små och medelstora serier, företrädesvis genom fräsning och svarvning. Det handlar om renodlad legotillverkning där man jobbar mycket nära sina kunder. Ramax Mekaniska Verkstad bistår med problemlösningar för att ta fram nya produkter från råmaterial tillfärdig produkt, inklusive ytbehandling, lackering och eventuell montering.
– Vi står för helhetslösningar inom skärande bearbetning och jobbar i princip med alla förekommande material, men framför allt aluminium, säger Lars Torstensson, delägare med ett förflutet i bolaget sedan 1979.

Kunder med höga krav
AB Ramax Mekaniska Verkstad vänder sig till mekaniktillverkare av radarsystem, automation, laserutrustning med mera. Gemensamt för dem alla är att de ställer mycket höga krav på bland annat toleranser, funktion och finish.
– Vi arbetar inom ett väldigt brett spann men vi gör många insatser för saker som befinner sig uppe i luften. Våra främsta kunder finns inom försvarsindustrin och laserindustrin samt bland läkemedelsföretag med inriktning på maskintillverkning. De flesta finns i Sverige men vi servar även ett flertal kunder utomlands, upplyser Lars Torstensson.

Söker förstärkning
I AB Ramax Mekaniska Verkstad finns kompetensen innanför väggarna, man hyr aldrig in extern personal och är dessutom mer eller mindre ständigt på jakt efter nya medarbetare. De får, enligt Lars, gärna vara självgående och ha ett stort grundintresse för yrket.
– I den här branschen söker man kontinuerligt efter kvalificerat folk. Det kan handla om exempelvis svarvare eller fräsare, gärna med långvarig verkstadsvana i ryggen. Idag är det en hel del programmering i Cam System, vilket är bra att man har vana av, tipsar Lars.
Han är noga med att aldrig tumma på kvaliteten, vilket är en filosofi som alltid har genomsyrat alla delar av verksamheten. Nu hoppas han att företaget ska fortsätta växa.
– Vi ställer dock krav på oss själva att inte växa snabbare än att vi kan leverera med samma höga kvalitet med korta ledtider och till bra priser. Vi vill ha nöjda kunder, sådana kommer tillbaka. Långsiktiga relationer är vår filosofi, säger Lars Torstensson.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Örjan Persson