Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En smartare aktör inom återvinning

Återvinning och återbruk är mer aktuellt än någonsin. Det blir extra tydligt för ett företag som Smart Återvinning. Med sitt riktade tjänsteutbud åstadkommer företaget ett bredare tänk kring avfallshantering. Målet är att vara en smartare aktör.

Smart Återvinning i Göteborg AB vill inte bara omdefiniera avfallshantering utan också sätta tonen för hållbarhet och effektivitet. Företaget har haft en stark utveckling sedan starten 2019. Tanken bakom verksamheten är att implementera ett bredare tänk när det gäller avfallshantering genom att erbjuda kunderna sin expertis och vägleda dem till de enklaste och mest effektiva lösningarna. Arbetet handlar mycket om att ge råd och stötta kunderna med både kunskap och tjänster kring det avfall de hanterar.

En stark vision
Smart Återvinning har ett tydligt upplägg. Kunden bokar avfallsbehållare i form av antingen säckar, så kallade smartboxar eller containrar, som de slänger sitt avfall i. Smart Återvinning ombesörjer sedan hämtning och vidare hantering.

Företaget är fokuserade på att betjäna Göteborg och dess omgivningar med en hög servicenivå. Som namnet antyder, är Smart Återvinnings vision att vara en smartare aktör inom avfallshantering. Genom att kombinera sin långa erfarenhet och breda kunskap med befintliga tekniker och processer, strävar företaget efter att skapa smartare lösningar som främjar en hållbar framtid.

Smart Återbruk
Ett av företagets senaste initiativ inkluderar uppstarten av Smart Återbruk tidigare i år. Med ett pågående pilotprojekt, och planer på att bli mer tillgängliga på marknaden mot slutet av första kvartalet, erbjuder de en innovativ lösning för materialåterbruk. En speciellt utformad container på platsen skyddar materialet från väder och transport. Genom att främja återbruk och erbjuda en plattform där fungerande material kan få nytt liv gynnas inte bara företaget och dess kunder, utan också mottagaren av materialet och – förstås – miljön.

Smart Återvinning vill erbjuda en helhetslösning för både återvinning och återbruk. Företaget vill inte bara vara en aktör att räkna med, utan också vara ett föredöme inom hållbarhet.

Intervju: Gabriella Wallenberg