Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En aktör i framkant kring branschledande pläteringslösningar

Alldeles utanför Helsingör ligger ett produktionsföretag vars produkter åtskilliga av oss någon gång har kommit i kontakt med. Elplatek levererar avancerade galvaniska ytbehandlingar för telekomindustrin, medicin- och elektronikindustrin.

Jan Boye Rasmussen, direktör och ägare av Elplatek, och med 40 års erfarenhet av ytbehandling, tar emot på anläggningen i Espergaerde utanför Helsingör. Han berättar att detta är en av sammanlagt tre fabriker, varav de övriga två finns i Horsens på Jylland och i Lysekil på den svenska västkusten.
– Den sistnämnda förvärvade vi för bara fyra år sedan, och därmed har vi utökat våra möjligheter att expandera på den nordiska marknaden, konstaterar Jan.
Elplatek levererar avancerade galvaniska ytbehandlingar för telekomindustrin, medicin- och elektronikindustrin. Beläggningarna kan vara antingen i guld eller silver, eller anpassas helt enligt kundens kravspecifikation.
– Vår affärsidé är att utföra hela pläteringen hos oss, alternativt bygga upp en produktionsanläggning hos oss som ägs av kunden. Kunden bestämmer nivån på samarbetet. Ibland kan produkterna vara i ett antal och volymmässigt utrymmeskrävande format, så att det mest lönsamma är att bygga upp produktionsanläggningen hos kunden. Vi bistår då antingen med bemanning eller rådgivning, samt tillhandahåller de produkter som krävs för pläteringen, berättar Rasmussen.

Forskar och utvecklar
Elplatek är ISO-certifierat enligt kvalitets- och miljönormerna 9001 och 14001. På meritlistan finns samarbete med ett flertal stora och välkända företag, såsom Novo Nordisk och Assa Abloy.
– Vi samarbetar mycket med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), DTI ( Danska Teknologiske Institut ) och med universitet i Sverige. Ett exempel är Jönköpings universitet där vi forskar fram och utvecklar nya pläteringar med höga krav på slitage, elektrisk ledförmåga och andra av kunders sammanställda krav och önskemål. Ett resultat av detta samarbete är att vi utvecklat en plätering som är bakteriehämmande och bakterieavvisande och som ska användas på dörrtrycken inom exempelvis sjukvården. Just dörrtrycken sprider många bakterier och vår plätering kan inte ta bort, men avsevärt minska smittspridning, berättar Rasmussen.

Väl rustat
Hittills har Elplatek hållit en förhållandevis låg profil i Skandinavien.
– Vi har haft rikligt med uppdrag här i Danmark men med förvärvet av fabriken i Lysekil har vi fått ett avsevärt kapacitetstillskott. När jag köpte fabriken för fyra år sedan tillsammans med Johnny Sundgren hade vi tre anställda och idag är vi tolv. Tillsammans med fabrikerna i Horsens och här i Espergaerde har vi nu kapacitet att ta emot fler och större kunder. Kompetensen har vi haft i många år men nu har vi en organisation som klarar expansion över hela Norden, säger Jan Boye Rasmussen.
Jan berättar avslutningsvis att man brukar finnas med på ett antal mässor i Sverige, bland andra Elmia-mässan i Jönköping.
– Det har gjort att vi har skapat många intressanta kontakter från företag som önskar pläteringslösningar av olika slag. Vår kapacitet, tillsammans med kundanpassade lösningar, gör att vi tror mycket på hela den nordiska marknaden.

Text och research: Bengt-Olle Persson