Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

El- och VVS-branschens leverantör av kundanpassade uppvärmningslösningar

Inför vintern ökar efterfrågan på produkter och lösningar från företaget RELEK Produktion AB. RELEK erbjuder produkter för uppvärmning och levererar många olika lösningar, produkter som attraherar el- och VVS-branschen.

RELEK Produktion AB utvecklar och saluför produkter för uppvärmning, vilka distribueras till företag i olika branscher, företrädesvis den skandinaviska el- och VVS-branschen.
Det rör sig bland annat om elpatroner, elpannor och byggpannor för golvvärme, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar och effektvakter.
– Många leverantörer av värmepumpar har svårt att leverera i tid idag, på grund av ökad efterfrågan. Väntetiderna kan vara upp till åtta månader, vilket gör att många kunder behöver en tillfällig lösning, som små elpannor, för att över huvud taget kunna flytta in i sina hus. Här säljer vi en hel del till uthyrningsbolagen, berättar Bert-Ola Jönsson som leder och äger verksamheten i RELEK Produktion AB.
Han berättar vidare att många väljer att köpa elkassetter av RELEK för att sedan bygga elpannan själva. Efterfrågan på dessa elkassetter har med andra ord varit hög från installatörerna. Detsamma gäller termostater, där digitala varianter efterfrågas alltmer.

Hög tillgänglighet och snabba leveranser
RELEK etablerades 1983. Dåvarande grundaren kom i kontakt med Bröderna Håkansson i skånska Tjörnarp som tillverkade elpatroner. Samtidigt noterade han att det fanns företag i närområdet som sålde till grossistledet men inte till installatörerna, vilket fick grundaren att starta eget där han kapade mellanhanden och marknadsförde sina produkter direkt mot installatörer och VVS-firmor.
– Vi servar idag många återkommande kunder, samtidigt som vår kundkrets växer hela tiden. Vi skiljer oss från många andra leverantörer i och med vår höga kunskapsnivå och den leveranssäkerhet vi representerar, säger Bert-Ola Jönsson.
RELEK Produktion har ett stort lager som gör att man kan stå för snabba leveranser. Kunskapsnivån är hög och man jobbar med stor tillgänglighet, inte minst via e-post och webb. Tack vare rationella inköp kan RELEK hålla nere priserna, även på små beställningar.

Nya produkter som sparar energi
I en tid då många osäkerhetsfaktorer drabbar företag i alla branscher betonar Bert-Ola vikten av att tänka framåt, men också att tänka annorlunda.
– Man får undersöka olika alternativ, vara kreativ och våga hitta lösningar på allt som inträffar. Det gäller att se en helhet i det man gör och att man kan sin bransch.
Ett exempel på att tänka annorlunda är att utgå från människan i ett rum, i stället för att utgå från lufttemperaturen. Vi människor är, påpekar Bert-Ola, väldigt känsliga för temperaturskillnader, vilket gör att vi kan märka av en kall yttervägg på fem meters avstånd.
Därför flyttar RELEK nu den effektiva, lågtempererade vattenburna golvvärmen upp på väggen, som väggvärme.
– Vi väljer företrädesvis ytterväggarna så att vi får bort de kalla ytorna. Då känns rummet behagligt att vara i. Eftersom vi människor måste hålla våra 37 grader i kroppen producerar vi mer värme som sedan avges, förklarar Bert-Ola och nämner att det finns fem sätt som vi reglerar kroppstemperaturen på – genom värmestrålning, andning, konvektion, värmeledning och svettning.
– Om en av dessa justeras, exempelvis via en varmare vägg som ger minskad strålningsvärme ut, måste någon av de andra justeras för bibehållen kroppstemperatur. Då kan vi sänka lufttemperaturen som ger bättre avgivning via andning och konvektion. Vi har då sparat energi för rummet två gånger, dels genom att använda en låg temperatur i väggen, dels genom att sänka lufttemperaturen. Detta är framtidens sätt att skapa ett komfortabelt rum redan idag. Denna nya teknik har vi färdig att leverera inom kort, och jag vet att den leder till många förbättringar och besparingar, säger en entusiastisk Bert-Ola Jönsson.

Kommunalt engagemang
Bert-Ola Jönsson framhåller också vikten av ett kommunalt engagemang, att kommunen står för en service som är lättillgänglig och ett arbetssätt som innebär korta beslutsvägar. Det är viktigt, understryker han, att kommunen finns med företagaren från start. De företagsfrukostar som kommunen och Företagarna arrangerar är något han uppskattar.
– Vi ser, trots allt, framtiden an med tillförsikt. Vi kommer att kunna erbjuda produkter med nya tekniska lösningar och energibesparande material för olika uppvärmningsalternativ. Under senare tid har vi anställt mer personal, och vi undersöker också möjligheterna att utöka vår produktionsyta eller eventuellt flytta till nya lokaler, avrundar VD Bert-Ola Jönsson.

Intervju: Lex Thelin