Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Utbyggnad av solcellspark i Skåne –störst i landet igen

Sparbanken Skånes Solcellspark, byggd av Svea Solar, Sparbanken och privata entreprenörer och investerare.

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo har byggts ut till tredubbla storleken och blev därmed återigen landets största solcellspark. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare.

Genom utbyggnaden från cirka 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken varje år att generera el motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor. Anläggningen ligger mitt i nedre delen av elområde 4, en region som sedan en tid tillbaka är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning. Detta till stor del en följd av kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet.
– Utbyggnaden av solcellsparken ökar inte bara tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan innebär även ett tillskott av närproducerad el i Skåne. Satsningar som denna kommer att kunna göra skillnad i regionen, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerar anläggningen.

Tydligt behov
Utbyggnaden påbörjades i mitten av juni, och redan i augusti var allt klart.
– Parken producerar el där det behövs som mest. Vi är mycket glada för att kunna vara med och utveckla detta projekt. Anläggningen har fungerat väl sedan starten för två år sedan och nu var det dags för nästa steg, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne som finansierar projektet tillsammans med privata investerare.
Behovet av utbyggnad blev särskilt tydligt i vintras, då efterfrågan på el ökade och begränsningarna i kraftnätet blev som mest påtagliga. Hög och klar luft i vindstilla förhållanden innebär mindre produktion av vindkraft, medan solceller kan verka under dygnets ljusa timmar. Här kompletterar solkraft och vindkraft varandra på ett bra sätt.
– Detta är ett utmärkt initiativ som bidrar till att minska elbristen här i Skåne, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren, i en kommentar.

Marknaden växer
Utbyggnaden innebar installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar, utöver de ursprungliga 12. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placerades de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken.
Byggtiden under sommaren kan tyckas kort, men visar att solceller inte behöver vara något invecklat projekt så länge satsningen stöttas av rätt partners. Fortfarande är solkraft ett av de mindre energislagen i Sverige, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet. Den största ökningen består av mindre solcellsanläggningar för privat bruk som ofta installeras på helt vanliga villatak.
– Idag är solceller inte bara en fråga om hållbarhet, utan också en sak för plånboken. Det går att spara pengar på att producera egen el, även om själva investeringen kostar. Jag tror att denna ekonomiska aspekt kommer att bli ännu tydligare framöver, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skåne är fortsatt största enskilda slutkonsument av leveransen från parken i Tågra utanför Sjöbo, men utbyggnaden öppnar för fler kontrakt om ursprungsmärkt solel. Exempelvis kan även boende i hyreslägenheter nu göra skillnad genom sitt elavtal. I senaste utbyggnaden har investerarna kunnat säkra intäkten för en del av den framtida elproduktionen genom ett tioårigt avtal med Axpo Nordic AS. Att en storskalig solinvestering i Sverige görs på marknadsbaserade villkor innebär att en milstolpe i solkraftens utveckling är passerad.
– Grön energi engagerar enormt många idag, både privatpersoner och företag. Jag hoppas att satsningen kan inspirera ännu fler till grön omställning och närproducerad el, säger Erik Martinson på Svea Solar.

Källa: Svea Solar