Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skanska lanserar virtuellt klassrum för hälsa och välbefinnande

Som en del i att öka medvetenheten kring vad som påverkar vår mentala hälsa och vårt välbefinnande lanserar Skanska ett virtuellt klassrum utvecklat av Spinview i samarbete med hjärnforskaren Katarina Gospic. Där kommer medarbetare att få lära sig mer om hjärnan och dess funktioner.

Personal som inte mår bra, som är stressade och har svårt att fokusera utsätter sig för risker. Både fysiska och psykiska. Medarbetare på alla typer av arbetsplatser som inte hittar tiden att koppla av och komma ned i varv utsätter sig för långvarig stress, vilket i längden påverkar hälsan och välbefinnandet. På en byggarbetsplats kan bristande fokus dessutom medföra allvarliga olyckor.
– Vi har en långsiktig strategi för arbetsmiljö som tar avstamp i våra värderingar där en av hörnstenarna är ”Värna om livet”. Att ägna 2018 års Safety Week till att vidga vårt fokus på arbetsmiljö och öka medvetenheten kring hälsa och välbefinnande är ett naturligt steg i att ta ett helhetsgrepp kring våra medarbetares arbetsmiljö, säger Neil Moore, Senior Vice President Health and Safety, Skanska AB.
Virtuellt klassrum
Genom kampanjen Relax. Recharge. Reset. vill Skanska på olika sätt skapa medvetenhet och uppmuntra till reflektion och dialog hos medarbetarna kring hälsa och välbefinnande. En aspekt är vad som sker i hjärnan och hur belastningen på hjärnan har ökat av digitaliseringen, både i samhället i stort och på våra arbetsplatser.
Som en del i att väcka medvetenhet kring hälsa och välbefinnande har Skanska tagit fram ett virtuellt klassrum med VR-teknik tillsammans med Spinview och Katarina Gospic. Där kommer medarbetare att få lära sig mer om hur hjärnan påverkas i olika situationer och hur man öka sitt välbefinnande genom att slappna av, sova bra och återhämta sig regelbundet.
– Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vad vi arbetar med lever vi alla i ett samhälle med ett högt flöde av information som pockar på uppmärksamhet. Vi behöver utforska hur det påverkar oss och lära oss att förhålla oss till förutsättningarna i dagens samhälle och arbetsliv, säger Neil Moore.
Källa: Skanska