Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Långt ifrån alla föräldrar väl insatta i barnens digitala liv

Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Internetstiftelsens rapport Barnen och internet visar att många föräldrar saknar kunskaper om barnens digitala liv. Bland föräldrarna till högstadiebarn är bara en tredjedel väl insatta. Och bara cirka hälften av föräldrarna till mellan- och högstadiebarnen känner till vilka de flesta är som deras barn kommunicerar med på nätet.

Rapporten Barnen och internet 2019, som görs av Internetstiftelsen, handlar om barns och ungas användning av internet – från förskoleåldern hela vägen till gymnasiet. Den senaste rapporten visar att det finns stora skillnader i hur insatta föräldrar är i sina barns digitala liv. Cirka hälften av föräldrarna till barn på mellanstadiet uppger att de är väl insatta i barnens digitala liv. Men när det gäller föräldrar till barn på högstadiet är det bara knappt var tredje som känner sig väl insatt.
Barn kommunicerar mycket på nätet. Men det är långt ifrån alla föräldrar som har koll på vilka deras barn pratar med. Hälften av föräldrarna till barn på mellan- och högstadiet känner till de flesta som barnen kommunicerar med. Samtidigt säger 44 procent att de bara känner till en del, och 4 procent uppger att de inte vet alls.
Tiktok populärt på mellanstadiet
Barn använder internet för att titta, lyssna och läsa digitalt – och nästan alla använder sociala medier. I åldrarna 11–19 år besöker nio av tio sociala nätverk. I det åldersspannet använder flest Snapchat, 84 procent, följt av Instagram, 76 procent, medan Facebook endast används av hälften av barnen.
Appen Tiktok, där användarna skapar filmklipp till musik, används av 27 procent i åldrarna 11–19 år. Populärast är appen på mellanstadiet, där den används av 39 procent. För högstadiebarn har den siffran sjunkit till 27 procent, och på gymnasiet är den bara 12 procent. Sett över hela åldersspannet 11–19 år har Tiktok fler flickor än pojkar som användare, 37 procent jämfört med 17 procent.
¬– Barns tittande när andra spelar spel på nätet, till exempel genom Twitch, Youtube eller andra e-sportplattformar, är intressant. Otroliga 85 procent av pojkarna 11–19 år tittar när andra spelar spel på nätet. Spelandet blir mer och mer en sport, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.
Föräldrar hjälper sina barn att bli internetanvändare
Redan när barnen är små, 0–5 år, är 77 procent av dem internanvändare. När de sedan går på lågstadiet har motsvarande siffra ökat till 97 procent. Och på lågstadiet får runt hälften av barnen en egen mobil.
Det visar sig också att en klar majoritet av föräldrarna till barn på mellan- och högstadiet hjälper sina barn att registrera konton för tjänster på nätet. Det kan förklara att många mellanstadiebarn har Instagram eller Facebook, som båda har 13-årsgräns.
– I vår huvudrapport Svenskarna och internet 2019 såg vi att fyra av fem internetanvändare accepterar användarvillkoren utan att läsa dem. Om föräldrarna hjälper barnen att registrera konton, kan vi då vara säkra på att barnen vet hur villkoren ser ut, vilka regler som gäller och vilken personlig information man ger tjänsten tillgång till? säger Jannike Tillå.

Fler resultat från rapporten Barnen och internet 2019

Förskola och lågstadiet – internet för nytta och nöje

– 77 procent av förskolebarnen är internetanvändare och nästan hälften använder nätet dagligen.
– Surfplattan är fortfarande mest populär bland de yngsta, men mobilen är hack i häl. Hälften av barnen får egen mobil redan på lågstadiet.
– Den vanligaste aktiviteten på internet för förskolebarnen är att titta på tv och video.

Vardagsanvändningen – mer av allt under mellanstadiet till gymnasiet

– I åldrarna 11–19 används både mobil, surfplatta och dator för mediekonsumtion, spel och sociala medier. Nu bygger de sin digitala identitet, och kommunicerar på bild- och videoorienterade tjänster som Instagram, Snapchat och Tiktok.
– Nio av tio högstadiebarn är på sociala medier.
– Spelandet blir mer och mer som en sport. Bland pojkar i åldrarna 11–19 år tittar 85 procent när andra spelar spel på internet, till exempel på Twitch, Youtube eller andra e-sportplattformar.

Föräldrarnas delaktighet i barnens internet

– Majoriteten av föräldrar till barn i åldern 11–16 hjälper sina barn att skapa konton på tjänster på internet.
– Fler än hälften av familjer med mellan- och högstadiebarn har regler för barnens internetanvändning.
– 29 procent av föräldrarna till mellan- och högstadiebarn använder inga av de tjänster som deras barn använder.

Skolan och internet – utbildning i digital kompetens

– Under en fyraårsperiod har användandet av den egna mobilen för arbete i skolan minskat. Idag är den 6 procent för mellanstadiebarn och 36 procent för högstadiebarn.
– Knappt hälften av mellanstadiebarnen kan värdera om information på nätet är sann eller falsk. För samtliga barn 11–19 år är den siffran 60 procent.
– 34 procent av gymnasiebarnen har upplevt näthat. Det är den åldersgrupp av samtliga – inklusive vuxna – som utsätts för näthat i störst utsträckning.
– Knappt hälften av mellanstadiebarnen vet hur man kan skydda sig mot kränkningar på nätet.
Källa: Internetstiftelsen