Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Konstruktörer och verktygsmakare är hjärtat i verksamheten

Stigab började tillverka formverktyg 1974 och gör idag allt från formverktyg till prototyper och avancerade detaljer. Arbetsstyrkan, där man bland annat finner konstruktörer och verktygsmakare, är hjärtat i verksamheten och anledningen till att man kan upprätthålla hög kvalitet i alla led.

Stigab grundades 1974 av Stig Johansson. Till en början fokuserade verksamheten helt på att tillverka formverktyg. Genom åren har kompetensen utvecklats medan maskinparken har blivit mer avancerad. Idag hjälper man sina kunder med allt från prototyper till avancerade detaljer. Företaget drivs numera vidare i andra generationen av Stigs söner, Dahn och Henrik Johansson. Bröderna ser ljust på framtiden, trots den rådande lågkonjunkturen, som faktiskt har åtminstone ett par positiva effekter.
– En trend som vi har noterat är att fler företag väljer lokala svenska leverantörer, vilket vi ser som en möjlighet att växa och erbjuda våra tjänster till en bredare marknad, säger Dahn, som är företagets VD.

Från prototyp till serieproduktion
Stigab har ett starkt engagemang för att komma in i projektens tidiga skeden.
– Genom att samarbeta med kunderna från prototypstadiet strävar vi efter att förbättra och vidareutveckla produkter som sedan går vidare till serieproduktion, säger Dahn.

Stigab arbetar med ett antal olika material, allt från plaster till härdade metaller. Den höga expertisen som finns inom företaget har lett till att man har lyckats bilda och bibehålla långvariga relationer med ett antal kunder, som finns inom ett antal olika branscher. Nöjda kunder resulterar även i rekommendationer, vilket gör att företaget får nya intressanta kunder och ökar sin kundbas hela tiden.

Kvalitet i alla led
Nyckeln till Stigabs framgångar är att man satsar på kvalitet i alla led. Faktum är att Stigab var det första verktygsföretaget som blev certifierade enligt ISO 9001, som är ett certifikat inom just kvalitetsledning. Företaget har även investerat i hållbarhet.
– Vi har kunnat sänka energikostnaderna med 25 % genom att investera i effektiv uppvärmning, berättar Dahn.

Frågar man Dahn och Henrik om vilken den viktigaste faktorn bakom företagets högkvalitativa arbete är, är svaret enkelt: medarbetarna.
– Vi har en arbetsstyrka på elva personer, inklusive konstruktörer och verktygsmakare. De är hjärtat i våra framgångar. Vi är mycket måna om våra anställda och strävar efter att utveckla och stödja dem på alla sätt vi kan, säger Henrik.

Stigab visar att en kombination av tradition, skicklighet och vision kan leda till långvarig framgång. Dahn, Henrik och de andra medarbetarna på företaget ser fram emot att fortsätta utvecklas, möta nya utmaningar och erbjuda banbrytande lösningar.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Andreas Ziegler