Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetslösningar i brett installationsföretag

Det ledande installationsföretaget i Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt från idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Det gäller inte minst avdelningen i Hässleholm.

Bravida Prenad är en del av Bravida-koncernen och representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, VS och ventilation. Dessa innefattar allt från projektering till installation, drift och underhåll. En stor del av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation.
Bravida Prenad AB har en stark närvaro i södra Sverige med etablering på tolv orter i Skåne, bland annat i Hässleholm där vi träffar serviceledare Niclas Bohman. Han berättar att Bravida Prenad står för allt från installationer i privata hem till kompletta totallösningar för industrin. Det kan handla om både akututryckningar eller projekt som sträcker sig över lång tid.
– Här i Hässleholm är vi inriktade på lite mindre entreprenader och serviceinsatser. Vi representerar ett mycket brett utbud av tjänster där vi ofta ikläder oss rollen som underentreprenör åt olika byggföretag, säger Niclas och tillägger att även fastighetsbolag och kommuner finns bland uppdragsgivarna.

Varierande projekt
Bravida Prenad i Hässleholm verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt Hässleholm samt de närliggande kommunerna Kristianstad, Höör och Osby. Niclas berättar att man har mycket goda relationer med de övriga filialerna i länet och att man ofta samarbetar. Hässleholmsfilialen har genom åren varit involverad i ett flertal nämnvärda projekt.
– Just nu är vi med och färdigställer ombyggnationen av rättspsykiatrin i Hässleholm. Vi var också verksamma vid nybyggnationerna av en förskola i Tormestorp och en på Väster i Hässleholm. Härutöver deltar vi vid renoveringen av Mölleröds Kungsgård – en byggnad som ursprungligen byggdes på 1580-talet, berättar Niclas Bohman.

Kontinuitet skapar framgång
Bravida Prenad i Hässleholm sysselsätter tio elektriker. Här råder en låg personalomsättning, vilket Niclas tror beror på att det råder trevlig stämning på jobbet och att de anställda har varierande arbetsuppgifter. Kontinuiteten har förstås bidragit till företagets framgångar.
– En framgångsfaktor för Prenad generellt är att kunderna får det lite mer personliga bemötandet av en mindre aktör, samtidigt som vi erhåller muskler av att tillhöra Bravida-koncernen. Det råder över lag ett gott samarbete filialerna emellan, anser Niclas Bohman.
För att klara av fortsatt expansion söker Niclas nu aktivt efter nya medarbetare i form av kunniga elektriker, som gärna får ha några års arbetslivserfarenhet. Företaget välkomnar även praktikanter och har ett gott samarbete med Jacobsskolan.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson