Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En garant för stabila grunder och stommar i svenska byggprojekt

Två varselklädda byggarbetare från Mikael Moen Bygg AB på en byggarbetsplats.

Kvalitet och effektivitet är ledord i Mikael Moen Bygg AB. Det välrenommerade byggföretaget jobbar med allt från grunder och dränering till stommar och armering, och företräder helhetslösningar, oavsett projektens storlek.

Mikael Moen hade arbetat i byggbranschen i cirka 35 år när han 2015 startade den egna firman Mikael Moen Bygg AB i Norrköping. Idag sysselsätter företaget 25 anställda och utgår från kontoret i Lindöområdet. Nybyggnation är bolagets specialitet.
– Vi jobbar med grunder och stommar i betong, armering, formning, stomresningar, dräneringar med mera. Det har byggt en kundkrets med byggföretag över mer eller mindre hela Sverige, säger Mikael Moen.

Varierande uppdrag
Företaget har sedan starten varit involverat i ett flertal prestigefyllda projekt. För SEFAB lade man förra året en 700 kvadratmeter stor grund till ett värmekraftverk i Ingelsta, och för Serneke är man just nu delaktigt i bygget av den nya simhallen i Linköping.
– Där har vi gjort hela grundarbetet, alla bjälklag samt bassängväggarna och 500 kvadratmeter löpande poolväggar. Det är ett omfattande arbete som har pågått i två år och som vi räknar med ska vara klart under 2022, berättar Mikael.
Just nu befinner sig Mikael Moen Bygg även i Lund där man utför grundarbeten samt bygger stommar, ytterväggar och balkonger i ett bostadsprojekt på uppdrag av Västbygg. Ytterligare ett projekt utförs i Falköping där Mikael Moen Bygg på uppdrag av Falbo utför arbete med grund, ytterväggar och källare i ett projekt kring sammanlagt 18 lägenheter.
Företaget samarbetar med en lettisk tillverkare av betongväggar, för vilka man utför montage av väggar och bjälklag. Härutöver erbjuder Mikael själv konsulttjänster kring styrning av olika byggprojekt avseende grunder.

Kvalitet och effektivitet
Kvalitet och effektivitet är ledord i Mikael Moen Bygg.
– Med den långa erfarenhet vi besitter kan vi alltid erbjuda en bred helhetslösning, oavsett storlek på projektet, säger Mikael som i sammanhanget gärna framhåller personalen, vilken han beskriver som kompetent, skicklig och effektiv.
En annan konkurrensfördel är att företaget uteslutande använder sig av högkvalitativa material från marknadens ledande leverantörer. Ett kvitto på företagets sätt att jobba fick man 2019 då Mikael Moen Bygg utsågs till Guldföretag.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson