Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Brett byggkoncept utan begränsningar

Altaner och uterum, om- och tillbyggnation, fasadbyten och nybyggnation – RE Bygg i Väst AB är byggföretaget utan begränsningar. RE Bygg jobbar alltid i nära dialog med sina uppdragsgivare, en filosofi som byggt en allt större kundkrets.

RE Bygg i Väst AB har utvecklats till en pålitlig aktör i byggbranschen. Robert Ekström, företagets grundare och VD, startade bolaget som enskild firma genom att hyra ut sig själv efter avslutad snickarutbildning.
– Efter två år kunde jag anställa min första medarbetare, och därefter har företaget vuxit stadigt. 2019 tog vi ytterligare ett viktigt kliv när vi ombildades till ett aktiebolag för att möta den ökande efterfrågan och tillväxten, berättar Robert.
Under hela pandemin fortsatte RE Bygg att växa, mycket tack vare fokus på fasadbyten samt om- och tillbyggnader. Ett av de mer spännande projekten var på Instön, där företaget byggde en arkitektritad villa på 350 kvadratmeter åt en familj som ägt fastigheten i generationer.
– Mats Odersjö, som har uppskattat våra tidigare byggen, rekommenderade oss. Det var en fantastisk möjlighet för oss att visa vad vi kan, säger Ekström stolt.

Utrustning för alla ändamål
Förutom nybyggnation arbetar RE Bygg med takbyten, garage, uterum, altaner, fasadbyten, om- och tillbyggnader. Robert Ekström tycker att de är särskilt duktiga på lösvirkeshus och berättar att de samarbetar med Perssons-stommen, en leverantör som förser dem med färdigkapade regelverk och konstruktionsritningar.
– Det gör bygglovsprocessen snabbare och att vi kan skräddarsy allt efter kundernas önskemål. Vi är mycket flexibla, antingen jobbar vi utifrån exakta specifikationer eller utifrån en budget som kunderna anger, säger Robert.
RE Bygg utmärker sig med sin breda kompetens. Företaget förfogar över egna maskiner för mark- och betongarbete, en lastbil med kran och en spiderkran som kan röra sig på gräsmattor och i trånga utrymmen. De har också egna ställningar och personal utbildad för att använda dem, vilket ytterligare ökar effektiviteten och flexibiliteten.
– Sammantaget gör det oss mer effektiva, vilket också innebär att vi minskar våra ledtider, poängterar Robert.
Han betonar också vikten av att hela tiden ha en bra kommunikation med kunderna.
– Vi är noga med att hålla en löpande dialog under hela processen och erbjuda snabba offerter. Det visar att vi bryr oss och lägger energi på alla våra kunder, oavsett om det rör sig om små eller stora projekt.

Gott renommé
RE Bygg, som är beläget mellan Göteborg och Trollhättan, har genom åren också byggt ett flertal pergolor. Företaget har breddat sitt upptagningsområde och tagit allt fler marknadsandelar i Göteborg.
– Vi har byggt upp ett gott rykte tack vare vår noggrannhet, kvalitet och kommunikation. Det leder till att vi får fler långväga uppdrag, konstaterar Robert Ekström.
För att ytterligare stärka företagets position har Robert och hans kollega Alexander nyligen utbildat sig till kontrollansvariga.
– Det ger oss ytterligare ett ben att stå på och möjligheter att hjälpa våra branschkollegor här i Västsverige. Vi har en bra orderingång med mycket planerat för hösten, vilket känns mycket lovande, avrundar Robert Ekström.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson