Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

7 av 10 svenska hantverkare genomgår sällan eller aldrig säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen

Hantverkade med verktyg från Bosch.

Drygt 1 av 4 (23 %) svenska professionella hantverkare upplever att de inte får tillräcklig säkerhetsutbildning på sin arbetsplats. Därtill anger 7 av 10 (73 %) att de sällan eller aldrig genomgår några säkerhetsutbildningar på arbetsplatsen. Det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Bosch om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bland svenska hantverkare.

Bland yrkeshantverkare anger 4 av 10 (40 %) att de inte lägger någon tid alls på att följa korrekta hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. Det är en ökning med nära 100 procent från en liknande undersökning som utfördes av Bosch 2018. Det påvisar en oroväckande utveckling som kan få allvarliga konsekvenser.
– Att säkerhetskraven inte efterföljs är troligen en följd av den bristande säkerhetsutbildningen på arbetsplatsen, något som är mycket bekymmersamt. För oss är det oerhört viktigt att mer tid och engagemang läggs på att skapa säkrare arbetsförhållanden för professionella hantverkare. Därför utvecklar vi ständigt säkerhetsfunktionerna i våra verktyg för att minimera risker och förebygga olyckor, säger Henk Becker, VD för Robert Bosch Power Tools GmbH.

Viktiga säkerhetsfunktioner för svenska hantverkare
Undersökningen visar att de viktigaste inbyggda säkerhetsfunktionerna i verktyg anses vara vibrationsdämpning (29 %) följt av automatisk stoppfunktion (22 %) som till exempel KickBack Control och X-Break. Verktygen där det anses allra viktigast med säkerhetsfunktioner är cirkelsåg (31 %) tätt följt av vinkelslip (29 %). Mer än hälften (55 %) av alla svarande anger att säkerhetsfunktioner är som allra viktigast vid arbete i metall, följt av arbete i betong (22 %).
Fler siffror från undersökningen:
– Mer än hälften (55 %) av kvinnliga yrkeshantverkare upplever att de inte får eller är osäkra på om de får tillräcklig säkerhetsutbildning på arbetsplatsen
– För att skydda sig mot skador i arbetet på kort och lång sikt anses kroppsnära skyddsutrustning (80 %) såsom hörselskydd och skyddskläder vara de mest väsentliga åtgärderna, följda av verktyg med inbyggda säkerhetsfunktioner (50 %), dammskydd (47 %) och att ta regelbundna pauser (40 %).
– Hörselskydd (78 %), skyddsglasögon (61 %), dammskydd (58 %) och inbyggda säkerhetsfunktioner i verktyg (55 %) toppar listan över säkerhetsfunktioner som anses viktigast i det dagliga arbetet.
Källa: Bosch