Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Yrkesutbildningar som anpassas efter marknadens och elevernas behov

Vuxenutbildningen i Eslöv tar, i samråd med näringslivet, fram yrkesutbildningar som anpassas efter marknadens behov. Produktionstekniker, reliner och specialistutbildad undersköterska inom äldrevården är tre exempel på utbildningar man har tagit fram. Utbildningarna anpassas även efter elevernas behov. Just nu tittar man på möjligheterna med att kombinera utbildningar med SFI.

Vuxenutbildningen i Eslöv har ett brett utbud av utbildningar. Utöver att kunna läsa högskoleförberedande kurser, kan man även läsa ett antal yrkesutbildningar. Dessa anpassas efter marknadens behov.
– Vi har kompetensråd tillsammans med näringslivet. Det måste finnas en kontinuerlig dialog angående framtidens kompetensutmaningar, säger Kristina Buhre, som är rektor för Vuxenutbildningen i Eslöv.

Anpassas efter marknaden och eleverna
Kristina brinner verkligen för yrkesutbildningar. Själv har hon en bakgrund inom industri och fordon. Hon sadlade om lite mitt i livet när hon insåg att hon var intresserad av lärandet och utbildade sig därför till lärare inom just industri och fordon. Hon har tidigare arbetat med arbetsmarknadsutbildning och andra arbetsmarkandstjänster till Arbetsförmedlingen, vilket gav henne en god förståelse för arbetsmarknadens behov.
– Hos oss kan man utbilda sig till redovisningsekonom till exempel. Det är en utbildning vi haft väldigt länge, eftersom det är en yrkesroll som det finns stort behov av, berättar Kristina.

Utbildningarna anpassas även efter elevernas behov.
– Det vi tittar på just nu är att kombinera vissa av våra utbildningar med SFI. På så sätt kan vi stärka dessa elever i språket och ge dem bättre förutsättningar för att komma ut i arbetslivet, säger Kristina.

Distansutbildning
Under pandemin var det många företag och verksamheter som behövde anpassa sin verksamhet efter restriktionerna. Något som var genomgående för många utbildningar var att man började undervisa på distans med hjälp av digitala hjälpmedel.
– Distansutbildningar är en del som har vuxit. Det tvingades ju fram under pandemin, men det har fungerat väldigt bra, så vi känner oss väl rustade för att behålla det, säger Kristina.

Nya utbildningar
Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Det är upp till landets skolor att se till att marknadens behov blir mötta. Äldrevården är till exempel i stort behov av undersköterskor. I samverkan med arbetsgivares äldreomsorgslyft genomför man utbildning till undersköterska i kombination med arbete. Yrkeshögskolan har tagit fram och ansökt om att starta en utbildning där man kan läsa till specialistutbildad undersköterska. Till hösten kommer det även finnas möjlighet att utbilda sig till reliner.
– Utbildningen går ut på att lära sig att reparera rör. Detta program startar vi just tack vare att vi har träffat många företag som efterfrågar denna kompetens. Vi planerar att dra igång utbildningen i augusti 2023, berättar Kristina.

Produktionstekniker
Då det finns ett väldigt stort behov av produktionstekniker på arbetsmarknaden har Vuxenutbildningen i Eslöv tagit fram en utbildning för detta. Det är en väldigt bred utbildning, vilket gör att eleverna har en väldigt bra grund att stå på. Nästan alla som går utbildningen beräknas ha jobb när utbildningen är slutförd.
– Studerande som har gått liknande utbildningar har bland annat fått jobb på Orkla, Securitas, Haldex och Atlas Copco, berättar Kristina.

Intervju: Lex Thelin
Text: Andreas Ziegler